Biznes

29 listopada 2022 r. poznaliśmy laureatów tegorocznego Rankingu Gmin Województwa Śląskiego. Żywiec uplasował się na 7. pozycji w swojej kategorii. 

Tegoroczna edycja jest drugą edycją Rankingu w Województwie Śląskim. Jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w województwach małopolskim, podkarpacki, lubelskim. W tym roku po raz pierwszy wszystkie Ośrodki Regionalne Fundacji organizują swoje Rankingi wojewódzkie.

Partnerem merytorycznym Ranking Gmin jest Urząd Statystyczny w Katowicach.

Podobnie, jak w poprzednim roku w ramach Rankingu ocenie poddawane będą wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu województwa śląskiego tworząc trzy odrębne kategorie oceny wskaźników.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego

Ranking Gmin Województwa Śląskiego został objęty patronatem honorowym przez Jakuba Chełstowskiego - Marszałka Województwa Śląskiego oraz Jarosława Wieczorka - Wojewodę Śląskiego .  

Żywiec zajał 7. pozycję na 21 miejscowości w kategorii miast powyżej 20 tys. mieszkańców. 

Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa\narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2021 r - miejsce 1

Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2021 r. - miejsce 1