Żywiec. Oddział Celny do likwidacji. Decyzja budzi sprzeciw

Żywiec. Oddział Celny do likwidacji. Decyzja budzi sprzeciw

1 kwietnia tego roku zlikwidowany ma zostać Oddział Celny w Żywcu. Decyzja Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach budzi sprzeciw przedsiębiorców i parlamentarzystów z Żywiecczyzny oraz radnych Powiatu Żywieckiego.

Decyzje w sprawie likwidacji żywieckiego Oddziału Celnego wynikają z reorganizacji Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach. Ostatecznie Oddział Celny w Żywcu ma zostać zlikwidowany 1 kwietnia 2021 roku.
Przeciwko tej decyzji są zarówno parlamentarzyści, reprezentujący Żywiecczyznę, przedsiębiorcy oraz radni Powiatu Żywieckiego. Podczas XXII zdalnej sesji Rady Powiatu w Żywcu, która odbyła się 25 stycznia bieżącego roku, radni – na wniosek radnego Jacka Kulca – poprzez aklamację przyjęli apel wspierający przedsiębiorców. Jednocześnie jest to kolejna forma sprzeciwu ze strony Starostwa Powiatowego w Żywcu, wobec decyzji Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, gdyż w listopadzie ubiegłego roku żywieckie starostwo skierowało w tej sprawie pisma.
Sprzeciw uzasadniany jest tym, że likwidacja żywieckiego urzędu przyniesie przedsiębiorcom, prowadzącym działalność na terenach przygranicznych, kolejne utrudnienia.
Tymczasem Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach uspokaja, że zmiana organizacji pozwoli przedsiębiorcom na łatwiejsze, bardziej przyjazne i nowoczesne załatwianie spraw.
Na terenie województwa śląskiego wdrażany jest obecnie kolejny etap konsolidacji oddziałów celnych i optymalizacji odpraw celnych.
W wyniku tych zmian Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO) zlokalizowane w Oddziale Celnym w Tychach, będzie obsługiwało wszystkie zgłoszenia celne składane we właściwości miejscowej Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach - z wyłączeniem ruchu lotniczego oraz obrotu pocztowego.
W ramach reorganizacji nastąpi zniesienie oddziałów celnych w Chorzowie, Raciborzu i Żywcu oraz utworzenie miejsca wyznaczonego w Chorzowie – informuje Śląski Urząd Celno-Skarbowy.


Drukuj   E-mail