Biznes

Pałac Kępińskich w Żywcu Moszczanicy to jeden z najpiękniejszych zabytków na Żywiecczyźnie. Obiekt posiada ciekawą historię i przebywał w nim m.in. marszałek Józef Piłsudski. Od kilku lat spadkobiercy zabiegali o odzyskanie dawnej rezydencji rodziny Kępińskich. 

  • Sprawa trwa od 2014 roku
  • Spadkobiercami są Anna Maria Morawska -Ryll oraz Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi z Zielonki
  • Wojewoda Ślaski kilka razy odrzucił roszczenia spadkobierców
  • Ostateczną decyzję wydał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pochodzący z Bielska-Białej i często goszczący na Żywiecczyźnie Grzegorz Puda

Decyzja Wojewody z 2019 roku wskazywała, że pałac ma pozostać pod zarządem Starostwa Powiatowego w Żywcu. Na tym jednak nie koniec tej trwającej od 2014 roku sprawy, gdyż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pochodzący z Bielska-Białej i często goszczący na Żywiecczyźnie Grzegorz Puda, ostateczną decyzją z 5 stycznia 2021 r. uchylił tę decyzję i tym samym pałac ma wrócić w ręce spadkobierców – Anny Marii Morawskiej-Ryll oraz Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi z Zielonki. Zarząd Powiatu Żywieckiego zapowiedział, że nie zgadza się z taką decyzją i skieruje skargę do sądu administracyjnego.

Przypomnijmy, że sprawa Pałacu Kępińskich trwa od stycznia 2014 roku, gdy Anna Maria Morawska -Ryll oraz Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi z Zielonki wnieśli roszczenia o zwrot pałacu oraz gruntów przynależących do dawnego majątku Kępińskich. Obecnie na tych terenach znajduje się mi.in Zespół Szkół Agrotechnicznych i ogólnokształcących, internat oraz parkur do jazdy konnej.W 2016 roku Wojewoda Śląski odrzucił roszczenia spadkobierców, uzasadniając decyzję tym, że pałac i grunty podpadały pod dekret reformy rolnej. Od tej decyzji spadkobiercy odwołali się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które w 2018 uchyliło decyzję wojewody oraz nakazało ponowne rozpatrzenie sprawy. Wojewoda Śląski, decyzją z 8 marca 2019 r. stwierdził, że nieruchomość ta podpadała pod działanie dekretu. Po tej decyzji spadkobiercy ponownie złożyli odwołanie do ministerstwa. W ostatnim odwołaniu wysunęli roszczenia o Pałac Kępińskich oraz działki przy obiekcie. Jak poinformowała portal rzecznik prasowy Wojewody Śląskiego Alina Kucharzewska – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Grzegorz Puda, ostateczną decyzją z 5 stycznia 2021 r. uchylił decyzję Wojewody Śląskiego z 2019 roku i tym samym Pałac Kępińskich wraz z działkami przylegającymi do obiektu ma trafić w ręce spadkobierców. Dodajmy, że taka sytuacja nie zmienia statusu Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących, który funkcjonuje na tym terenie, Zarząd Powiatu Żywieckiego zapowiedział, że skieruje skargę do sądu administracyjnego – powiedział w rozmowie z portalem rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Żywcu Dariusz Szatanik.Dodajmy, że w roku 2013 Starostwo Powiatowe w Żywcu zakończyło Projekt „Rewitalizacja Pałacu Kępińskich w Żywcu-Moszczanicy”. Jego przedmiotem była renowacja poprzez roboty budowlano-konserwatorskie obiektu zabytkowego – Pałacu Kępińskich w Żywcu-Moszczanicy. Na ten cel Starostwo otrzymało ponad 500 tys. zł, natomiast całkowity koszt inwestycji wynosił 650 tys. zł.Czytaj również: Historia. Młodopolski dwór w Moszczanicy