Biznes

Podczas XX Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 29 grudnia Radni Rady Powiatu Żywieckiego jednogłośnie przyjęli budżet na 2021 rok. Wśród zaplanowanych inwestycji znalazła się budowa ronda na ulicy Kopernika oraz budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Kopernika.

Kwoty

Łączny przychód Powiatu ustalono na kwotę 185 429 112,00 zł, a wydatki na kwotę 199 440 839,00 zł. W 2021 roku planuje się spłatę kredytów w wysokości 7.700.000,00 zł.

Najważniejsze inwestycje

Najważniejsze priorytety Powiatu Żywieckiego na 2021 rok to budowa ronda do nowego Szpitala Żywiec, rozpoczęcie budowy hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu oraz kontynuacja największego na Żywiecczyźnie projektu obejmującego kompleksową termomodernizację 5 budynków użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego takich jak: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żywcu ul. Kopernika 77, I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu ul. Słowackiego 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych i Milówce ul. Dworcowa 17, Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomiczny w Żywcu ul. Mickiewicza 6, oraz Starostwo Powiatowe w Żywcu ul. Krasińskiego 13.Kontynuowana będzie także realizacja termomodernizacji innych 3 obiektów tj: Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy ul. Moszczanicka 9, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu ul. Kopernika 5, Budynek Przychodni Rejonowej w Żywcu (obok Policji).

Oświata

Jedną z największych pozycji w budżecie to oświata powiatowa – a więc zabezpieczenie środków w formie subwencji oświatowej w wysokości blisko 80 milionów złotych na prowadzenie szkół średnich i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki.

Źródło: informacja prasowa Starostwo Powiatowe w Żywcu