Biznes

W ramach projektu Smart Żywiec (R)ewolucja w Żywcu powstanie wybieg dla psów. 

O planach wybiegu dla psów w Żywcu pisaliśmy już w 2016 roku. Do artykułu możecie wrócić TUTAJ. Była petycja mieszkańców by wybieg powstał na osiedlu 700-lecia. Niestety do realizacji inwestycji nie doszło. 

Obecnie ogłoszono przetarg w ramach, którego ma powstać taki wybieg. 

Celem zadania jest stworzenie przestrzeni dla psów i ich opiekunów. Obiekt ma zapewniać możliwość swobodnego poruszania się i zabawy psów wewnątrz obiektu. Koncepcja programowo – przestrzenna wybiegu dla psów w została opracowana na części działki nr ewid 2812/5 w m. Żywiec. Dzięki przyjętym rozwiązaniom ogrodzony wybieg spełnia standardy bezpieczeństwa, normy higieniczne oraz stanowić będą atrakcyjne miejsce rekreacji dla czworonogów. Zaprojektowany wybieg jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców m. Żywiec. W mieście jest bardzo mało miejsca, gdzie psy mogą swobodnie biegać bez obawy, że wpadną pod samochód czy inny środek komunikacji. Na wybiegu można puścić psa bez obaw, że ucieknie.
Wybieg powinien mieć zapewniony nadzór sanitarny oraz być dezynfekowany w zależności od zapotrzebowania, według wskazań i pod nadzorem lekarza weterynarii, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Nawierzchnią wybiegu będzie trawnik pielęgnowany oraz częściowo piasek. Wybieg dla psów zostanie wyposażony w urządzenia zabawowe dla psów. Na terenie wybiegu planuje się nasadzenie w formie zieleni wysokiej tj. drzew o pokroju kulistym np. koln globus. Tak zaprojektowana zieleń uatrakcyjnia otoczenie parku oraz daje niezbędny cień. Zaprojektowano odpowiednie gatunki roślin niewymagające pielęgnacji oraz odporne na duże dawki azotu.

Forma i wielkość
Zaprojektowany wybieg mieści się na części działki i ma formę prostokąta nieforemnego dostosowanego do kształtu działki. Projektowany wybieg posiada powierzchnię ogrodzoną wynoszącą ok. 500 m². Wybieg został podzielony na 3 strefy, przy czym o wyborze jednej nich będzie decydować opiekun psa:
· Strefa przeznaczona dla szczeniąt do 1,5 roku życia,
 Strefa przeznaczona dla psów młodych o największej aktywności, ruchowej od 1,5 do 6 lat
· Strefa przeznaczona dla psów powyżej 6 roku życia
· Strefa toaletowa
W każdej strefie ustawione są w odpowiedni sposób przeszkody przeznaczone do treningu sprawnościowego i treningu posłuszeństwa. Odpowiednia jakość, wielkość i usytuowanie przeszkód są elementami zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowania. Pod przeszkodami konieczne jest tak dobranie odpowiedniego miejsca oraz podłoża, aby chronić stawy zwłaszcza dużych psów. Zaprojektowana nawierzchnia trawiasta spełnia ten warunek i jest najbardziej naturalną nawierzchnią. Na etapie opracowania projektu wykonawczego należy rozważyć, aby część nawierzchni wybiegu która może być najbardziej narażona na wydeptywanie zastosować zrębki z drewna egzotycznego – jest to najlepsza nawierzchnia, odpowiednio zaimpregnowane zrębki stanowią materiał, który w czasie opadów deszczu nie powoduje powstawania błota, amortyzuje skoki zachowując jednocześnie odpowiednią twardość.

Na terenie wybiegów mogą znajdować się urządzenia zabawowe typu:
· tunel,
· równoważnie,
· slalomy pomiędzy tyczkami,
· pochylnie
· kółka do skakania,
· płotki,
· poidło