Ten zabytkowy, dumny gmach szkolny jest odzwierciedleniem wspaniałej historii naszego, żywieckiego Kopernika. W tym miejscu, czyli przy ulicy Słowackiego 2 stoi od 113 lat. Nie znaczny to, że historia szkoły nie jest starsza. Przybliżmy więc dawne dzieje naszego Kopernika, czyli 1 Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu.
Na planie katastralnym Żywca z roku 1844 okolica dzisiejszej ulicy Batorego i Alei Wolności wyglądała mniej więcej tak: szeroko rozlane koryto Soły z licznymi wysepkami, brak wału przeciwpowodziowego. Przy dawnej ulicy Fabrycznej, obecnie Aleja Legionów - stały stodoły mieszczan żywieckich oraz drewniane domy. Od budynku obecnego urzędu komunikacji w kierunku północnym stało kilka rzędów stodół, których właścicielami byli mieszkańcy Rudzy - pamiętać należy, że wówczas Żywczanie parali się rzemiosłem, handlem, a przede wszystkim uprawą pól.
 Publikujemy artykuł o początkach upamiętnienia  przez weteranów AK z organizacji NRK Ak z Opola miejsca zbrodni żołnierzy podziemia z Beskidu  Żywieckiego. 
Ten zabytkowy, dumny gmach szkolny jest odzwierciedleniem wspaniałej historii naszego, żywieckiego Kopernika. W tym miejscu, czyli przy ulicy Słowackiego 2 stoi od 113 lat. Nie znaczny to, że historia szkoły nie jest starsza. Przybliżmy więc dawne dzieje naszego Kopernika, czyli 1 Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu.
Od blisko 60-ciu lat Jezioro Żywieckie wypełnia dolinę Soły, stanowiąc wizytówkę naszego regionu. Dzisiaj przypominamy, jak powstawało „żywieckie morze”, jak przebiegała budowa. Wspomnimy także o samej uroczystości otwarcia zapory, która się odbyła... pod koniec 1967 roku.
Domek Chiński w Żywcu to jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków w naszym mieście. Obiekt ten jest chętnie odwiedzany przez turystów i stanowi wdzięczny obiekt dla fotografów. Budynek ten ma również ciekawą historię, kryje wiele ciekawostek oraz szczegółów.
Orkiestra Dęta w Radziechowach posiada wieloletnią piękną historię. Pisane źródła historyczne wskazują rok 1926 jako rok jej powstania.
W tym roku to znaczy w Nowy Rok 2024 dla Jukacy zabłockich jest wielkie święto. Władze miasta Żywca postanowiły uczcić tę tradycję przez nadanie mostowi na rzece Sole imienia JUKACY ZABŁOCKICH, a to dlatego, że na tym moście zawsze JUKACE kończyli kolędowanie w Nowy Rok o godzinie 12.00 . W tym roku będzie to wydarzenie historyczne i należy to odnotować w annałach. „Godnie święta” - święta Bożonarodzeniowe, Sylwester, Nowy Rok i święto Trzech Króli to okres, z którym związane są różne obrzędy i zwyczaje kultywowane po dzień dzisiejszy. Spośród różnych form kolędowania w Zabłociu - dzielnicy Żywca największym zainteresowaniem cieszyły się i cieszą się po dzień dzisiejszy Jukace. 
8 grudnia to dzień urodzin i imienin księżnej Marii Krystyny Habsburg. Dziś obchodziłaby 100. urodziny. Zachęcamy do przeczytania wspomnienia o księżnej przygotowanego przez Dorotę Firlej. 
Dokładnie 20 lat temu- 14.02.2004, Kolej na Górze Żar odbyła swój pierwszy kurs!
W pamięci mieszkańców Żywca i okolicznych miejscowości przetrwało wiele starych zwyczajów, niektóre z nich nabierają nowego charakteru, inne natomiast nikną w nurtach przeszłości... Z racji tego, że święta Bożego Narodzenia już wkrótce, dziś przedstawiamy kilka ciekawostek związanych z Bożym Narodzeniem na Żywiecczyźnie!
Dawno, dawno temu, jak opowiadają najstarsi mieszkańcy Żywca, w miejscu zwanym Lipiem, w pogańskich czasach, znajdowała się świątynia ku czci bogini Żywii. To właśnie od jej imienia teren ten nazwany został Żywcem.