70 lat od poszerzenia granic Żywca

Dzisiaj mija dokładnie 70 lat od chwili gdy do granic administracyjnych miasta Żywca zostały włączone: przysiółek Pawlusie oraz gromady Isep, Kocurów, Sporysz i Zabłocie.

Rozporządzenie weszło w życie dnia 18 stycznia, jednak moc obowiązującą miało już 1 stycznia 1950.

Dziś patrząc z perspektywy czasu myślę, że była to decyzja korzystna dla obu stron, dla rozwijającego się miasta Żywca oraz dla dotychczasowych gromad, które będąc jednostką miejską mogły się lepiej rozwijać. Myślę, że znajdą się w tym roku okazję ku temu by przypomnieć te wydarzenia sprzed 70 lat, ciesząc się że: Pawlusie, Isep, Kocurów i Sporysz są już od pół wieku częścią pięknego grodu nad Sołą i Koszarawą - informuje Antoni Szlagor. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ z dnia 18 stycznia 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta żywca w powiecie żywieckim, województwie krakowskim.
Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1923 r. w przedmiocie dokonywania zmiany granic miejskich (Dz. U. R. P. z 1923 T. Nr 92, poz. 719 i z 1932 r. Nr 109, poz. 895) zarządzani, co następuje: 1. 1. W powiecie żywieckim, województwie krakowskim wyłącza się:
1) z gminy wiejskiej Cięcina — część gromady Wieprz, stanowiącą przysiółek Pawlusie,
2) z gminy wiejskiej Sporysz — gromady: Isep, Kocurów i Sporysz,
3) z gminy wiejskiej Zabłocie -- gromadę Zabłocie
i włącza się je do miasta Żywca w tymże powiecie i województwie.
2. Nowa granica miasta Żywca biec będzie na od-cinku gromady Wieprz: od punktu przecięcia granicy gromad Radziechowy i Wieprz przez potok „Rybny" w kierunku wschodnim, lewym brzegiem tego potoku do jego ujścia do rzeki Soły, gdzie styka się z granicą dotychczasową gromady Zabłocie.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1950 r.


Drukuj   E-mail