Tajemnice góry Grojec - czy tutaj znajdował się najstarszy w Polsce warsztat szklarski?

O wykopaliskach na górze Grojec pisaliśmy na naszych łamach wielokrotnie. Często sami towarzyszyliśmy archeologom, którzy prowadzili w tym miejscu prace i na bieżąco informowaliśmy Was o ich efektach. Dokładna analiza znalezionych przedmiotów pozwala na postawienie tezy, że to właśnie na Grojcu znajdował się najstarszy warsztat szklarski na terenie Polski!

Góra Grojec jest centralnie położona w Kotlinie Żywieckiej, ma wiele walorów, które zadecydowały o tym, że ponad 2,5 tys. lat temu założono na jej szczycie osadę. Badania archeologiczne przeprowadzone na stokach Grojca dowodzą, że ludzie zamieszkiwali tutaj już od ok. VI/V w. p.n.e. aż do przełomu er. Potwierdzają to charakterystyczne formy odkrytych zabytków, m.in. pozostałości domostw. Również na Grojcu prowadzona była intensywna działalność gospodarcza. Dowodem są pozostałości licznych pieców, do których dostarczano półsurowiec - bryły surowego szkła lub sztaby metalu, z których następnie  wyrabiano konkretne przedmioty, a piece służyły właśnie do tej obróbki. W sąsiedztwie odkrytych szczątków urządzeń archeolodzy znaleźli m.in. tygielki służące do przetapiania brązu, szlakę szklaną - odpad po działalności warsztatu, pokruszone fragmenty brył surowego szkła, czyli półsurowca dostarczonego z huty oraz inne odpady produkcyjne, a także rozcieracze niezbędne do formowania przedmiotów w końcowej fazie. Wśród znalezisk nie brakuje gotowych produktów, takich jak np. kolorowe paciorki. Ważnym dowodem na istnienie warsztatu szklarskiego na Grojcu jest również odkrycie cysterny, czyli studni, która zaopatrywała warsztat w wodę niezbędną do prac. 
Dlaczego odkrycie warsztatu szklarskiego na Grojcu jest takie ważne? Bowiem dowody na to, że na terenie Polski w pradziejach wytwarzano i obrabiano szkło, są bardzo słabe. Tego typu działalność rozkwitła dopiero w okresie średniowiecza - podkreśla kierownik wykopalisk dr Tomasz Gralak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Nad znaleziskami prowadzone są specjalistyczne ekspertyzy, które z pewnością przyniosą kolejne niespodziewane wyniki. 

Oprac.: Ren
Źródło: PAP


Drukuj   E-mail