W dawnym Żywcu. Budynek I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika

W dawnym Żywcu. Budynek I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
Historia Odsłony: 2689

Zabytkowe budynki w Żywcu odzyskują blask! Prace przy odnowieniu elewacji zakończyły się już m.in. na budynku Starostwa Powiatowego w Żywcu. Blask odzyskuje również gmach, w którym mieści się I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu.

Pięknieje budynek bliski sercom wielu mieszkańców Żywiecczyzny – I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu. Warto też podkreślić, że budynek odzyska dawny blask, natomiast w planach jest budowa przy budynku Liceum nowej hali sportowej w Żywcu.

Historia powstania budynku „Kopernika”

Początki historii powstania budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu sięgają roku 1893, kiedy to Rada Gminna Miasta Żywca rozpoczęła starania o powstanie szkoły realnej. Rada Szkolna Krajowa we Lwowie oraz Ministerstwo Wyznań i Oświecenia w Wiedniu otrzymały wówczas stosowne dokumenty zaś w roku 1904 Gmina zobowiązała się do budowy obiektu, w którym naukę w przyszłości mieli uczniowie z Żywiecczyzny.

Plany budowy i budynek liceum w Żywcu

Za projekt budynku nowej szkoły w Żywcu odpowiedzialny był architekt powołany przez władze miasta Krakowa – Aleksander Biborski. Obowiązujące wówczas plany wiedeńskiego ministerstwa oświaty zakładały, że w budynku ma się znajdować:Ponadto Gmina zobowiązała się do utrzymywania budynku oraz urządzenie przy nim boiska sportowego oraz ogrodu botanicznego.
Pozwolenie na założenie szkoły realnej w Żywcu zostało wydane 3 sierpnia 1904 roku.

Pierwsza szkoła realna w Żywcu

Szkoła realna w Żywcu rozpoczęła działalność 1 września 1904 roku. Nie oznacza to oczywiście że budynek dzisiejszego Liceum Kopernika w Żywcu powstał w tak szybkim czasie. Szkoła pierwotnie nie miała stałego budynku, zaś pierwsi uczniowie pobierali naukę w salach wynajmowanych w budynkach położonych na Rudzy i przy ulicy Kościuszki w Żywcu.
W roku 1909 szkoła realna przeniosła się do tymczasowej siedziby – budynku, w którym dziś mieści się Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Żywcu przy ulicy Zielonej.
Podwaliny szkoły realnej w Żywcu kładł członek Akademii Umiejętności Bronisław Gustawowicz – będący nie tylko pedagogiem, ale również wybitnym naukowcem i kartografem.

Rok 1911

W lipcu i sierpniu roku 1911 szkoła realna wprowadza się do budynku, w którym do dziś mieści się I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu.
Dziś budynek szkoły znajduje się w sercu Żywca. W czasach, gdy został oddany do użytku mieścił się właściwie na peryferiach miasta. Niestety wybuch I wojny światowej przerywa piękne początki szkoły realnej w Żywcu.

I wojna światowa w Żywcu i szpital wojskowy

W latach 1914 – 1916 w budynku dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu mieścił się szpital wojskowy. Jak podkreśla Aleksandra Bury w artykule „Dzieje budynku Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika (Gronie Nr VIII 2009) – w tym okresie zniszczeniu ulega gabinet geometrii wykreślanej (prawdopodobnie sala nr 38 na II piętrze)

Ogrody, ule i alpinarium

W okresie międzywojennym szkoła zostaje poddana remontowi. Powstaje przy niej też przepiękny ogród, pielęgnowany przez dyrektora Antoniego Waśniowskiego oraz ogród botaniczny – alpinarium, kierowane przez wybitnego biologa, Walentego Augustynowicza. W ogrodzie mieścił się również oszklony budynek z ulami). Okres imponującego rozwoju szkoły przerywa II wojna światowa.

II wojna światowa

Wybuch drugiej wojny światowej w roku 1939 połączony jest z zajęciem budynku szkoły realnej w Żywcu przez niemieckiego okupanta. Wojska hitlerowskie lokują w budynku najpierw siedzibę policji, odpowiedzialnej m.in. za przeprowadzenie akcji wysiedleńczej Aktion Saybusch, później niemieckie gimnazjum oraz szpital wojskowy. Szczęśliwie budynek dzisiejszego liceum uniknął bombardowania, mimo że okolice żywieckiego rynku, w tym również wieża katedry, zostały znacząco uszkodzone. Niestety uszkodzeniu uległo wyposażenie szkoły – kaplica szkolna, gabinety, pracownie oraz biblioteki.

Tajemnice budynku

Wiele budynków w Żywcu ma swoje tajemnice. Nie inaczej jest z budynkiem Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, w którym od 110 lat kształci się młodzież z całego powiatu żywieckiego i nie tylko.

To tylko kilka tajemnic tego budynku! Znacie inne? Podzielcie się z nami!

W artykule wykorzystano materiały Muzeum Miejskiego w Żywcu oraz informacje zawarte w artykule Aleksandry Burej „Dzieje budynku Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika (Gronie Nr VIII 2009).

Zdjęcie: zbiory Muzeum Miejskiego w Żywcu

Drukuj