Zaangażowanie Władysława Pieronka w służbę strażacką

Związek Floriański (powołany w Warszawie w 1916r.) w odezwie do straży pisał ponad 100 lat temu: „Organizacje ochotniczych straży pożarnych, które w martwocie dziejów ubiegłych były zawsze ostoją życia narodowego, pozostaną, w to święcie wierzymy, ośrodkiem skąd jedynie myśl państwowotwórcza, karność społeczną pielęgnująca, wykwitnie".

Niezaprzeczalne są też zasługi Władysława Pieronka, Patrona radziechowskiego przedszkola dla rozwoju OSP w latach międzywojennych i późniejszych. Jako oddany służbie społecznej druh, kronikarz oraz wieloletni naczelnik Rejonu Straży Pożarnych w 1966r. Władysław Pieronek został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. O wielkim zaangażowaniu Władysława Pieronka w służbę strażacką świadczą również zachowane w kronikach listy pochwalne oraz wiersze jego autorstwa. Wiersz napisany w 1955r. na okoliczność 50-lecia OSP w Radziechowach mimo upływu czasu nie stracił nic ze swej aktualności. Dzisiaj przypominając jego treść składam wszystkim strażakom najserdeczniejsze życzenia i podziękowania:

(Autor: Władysław Pieronek, sierpień 1955r.)

"Was nie wieńczą laurem zwycięstwa,
Ani order nie wisi na piersi,
Wy do walki z wrogiem, gdy potrzeba
Ochotniczo stajecie najpierwsi.

Wam pół wieku, dopiero początek,
Czyn szlachetny, to okres daleki,
Wam wiek cały życzyć, to za mało,
Dobra sprawa niechaj przetrwa wieki.

Idźcie śmiało Druhowie Strażacy,
W dobrej sprawie niechaj Wam Bóg darzy,
Stójcie wiernie, śmiało i odważni
Dla Ojczyzny i bliźnich na straży.”

Autor: Małgorzata Kasperek

Zdjęcie: Małgorzata Kasperek / Radziechowska OSP, lata 30-te XXw. Władysław Pieronek (wójt zbiorowej gminy Zabłocie i naczelnik Rejonu Straży Pożarnych) w metalowym hełmie strażackim.


Drukuj   E-mail