Główna

Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje o utrudnieniach związanych z remontem drogi powiatowej nr 1419S w miejscowości Przyborów.

W dniu 15 grudnia br. w godz. 07.00 – 14.00 droga powiatowa nr 1419S Jeleśnia - Koszarawa-Bystra w m. Przyborów na odcinku w km od 2+876 do km 3+094 (odcinek w rejonie Ochotniczej Straży Pożarnej) będzie zamknięta dla ruchu ze względu na wykonywanie nowej nawierzchni na całej szerokości jezdni.