Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Grojcowianie” zajął I miejsce!

Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Grojcowianie” zajął I miejsce!

Prawie 300 tancerzy, muzyków i miłośników folkloru, z wielu polskich miejscowości spotkało się 8 października na XI Międzywojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego „Garniec”. Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Grojcowianie” zajął I miejsce!

Przez osiem lat „Garniec” był przeglądem wojewódzkim. W 2018 roku rozszerzywszy zasięg terytorialny stał się przeglądem międzywojewódzkim obejmując obok naszego także województwa: małopolskie, lubelskie i świętokrzyskie. W tym roku dołączyły jeszcze województwa: małopolskie i lubuskie.

Tego dnia w konkursie wzięło udział 16 zespołów w trzech kategoriach wiekowych obejmujących dzieci i młodzież od przedszkolaków do 19 roku życia.

Po obejrzeniu 4 prezentacji w wykonaniu 4 zespołów w I kategorii wiekowej jury przyznało:

I miejsce – Zespół Tańca Ludowego “Mały Głusk” (gr. mł.) – “Widowisko obrzędowe”                          

II miejsce – Dziecięco – Mł. Zesp. Folklorystyczny “Piecuchy” – “Na podwórku”                                       

III miejsce – Zespół Tańca Ludowego “Rzeszowianka” – “Suita tańców lubelskich”                                        

III miejsce – “Biedronki z ochronki” – “Tańce i zabawy śląskie”

Po obejrzeniu 8 prezentacji w wykonaniu 8 zespołów w II kategorii wiekowej jury przyznało:

I miejsce – Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Grojcowianie” – „Tańce i śpiewy górali żywieckich”   

II miejsce – Zespół Tańca Ludowego “Rochy” – “Tańce lubelskie”                                                          

III miejsce – Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Piecuchy” – „W kręgu tańca i piosenki Lachów sądeckich”

Jury postanowiło wyróżnić:

ZTL „Mały Głusk” – „Tańce lubelskie” (za interesującą prezentację tańców  lubelskich).                   

Zespół Mała Tęcza – „Co dzieci dawniej robiły” (za choreografię i dobry poziom wokalny).               

ZPiT „Chmielnickie kłosy – „Krakowiak” (za prezentację polskiego tańca  narodowego).                           

ZPiT „Markusy” – „Tańce przeworskie” (za interesujące opracowanie i prezentację tańców przeworskich.

ZPiT „Sokół – „Suita tańców lubelskich” (za interesujący dobór repertuaru).

Po obejrzeniu 4 prezentacji w wykonaniu 4 zespołów w III kategorii wiekowej jury przyznało:

I miejsce – Zespół Tańca Ludowego  „Błażowiacy” – „Suita tańców rzeszowskich”

II miejsce – ZPiT „Kresy” – „Suita tańców lubaczowskich”                                                                               

III miejsce – ZPiT „Chorzelowiacy” – „Suita tańców przeworskich”

III miejsce – ZPiT ” Zagrodzianie” – „tańce rzeszowskie”

Zdjęcie: Jadwiga Jurasz

Na podstawie MDK Łańcut. 


Drukuj   E-mail