Film prezentujący tradycje mieszczan żywieckich

Film prezentujący tradycje mieszczan żywieckich
Kultura Odsłony: 404

Asysta Żywiecka poinformowała o tym, że już jutro będzie można zobaczyć film, który będzie prezentował tradycje mieszczan żywieckich. 

Już jutro będzie można zobaczyć film, który prezentuje tradycje mieszczan żywieckich, między innymi obywatelski strój i żywieckie tańce.

Szczegóły na plakacie.

Obraz może zawierać: 6 osób, tekst „ŻYWIEC 12 września Moja droga drogą przodków. Tradycje mieszczan żywieckich nne Wydarzenie organizowane przez Asy- uroczystościach religijnych, państwo- stę Żywiecką będzle mlato formę online wych oraz kulturalnych terenie midsta w ramach obchodów EDD 2020 ostanie to tradycja naszych przodków, kultywowa- zrealizowany krótiki fllmik, który przed- na ponad trzech stuleci stawi najważniejsze tradycje mleszczan żywieckich, między Innymi obywatelski strój żywieckle tance. Asysta Żywieckaj lest mlodym towarzy- szeniem, niespełna pięcioletnim ta- 2cm Podstawowym celem stowarzyszenia jest uczestnictwo M odświętnych strojach ORGANIEATOR #Stowarzyszenle Aryata żywlecka Al falnasci 300 Gjaiee”

Zdjęcie: Asysta Żywiecka

Drukuj