Jeleśnia: Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Jeleśnia: Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
W dniu 05 maja 2022 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Jeleśni odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - edycja 2022. W eliminacjach wzięli udział finaliści eliminacji z poszczególnych placówek oświatowych.
W I grupie Szkoły Podstawowe wzięło udział 14 uczniów z klas I-IV, którzy przygotowali prace plastyczne, w II grupie - 13 uczniów klasy V - VIII Szkoły Podstawowej, a w III grupie 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Test oceniała Komisja konkursowa pod przewodnictwem, Dh Mariusza Jędrzejasa – Komendanta Gminnego ZOSP RP w Jeleśni.
Nagrody oraz dyplomy dla wszystkich uczestników Turnieju wręczała Anna Wasilewska Wójt Gminy Jeleśnia dziękując za solidne przygotowanie, posiadaną wiedzę i chęć pogłębiania wiedzy pożarniczej.
Podczas wydarzenia byli obecni:
P. Grzegorz Kordiak - Sekretarz Gminy Jeleśnia,
Dh Michał Urbaniec – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jeleśni, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach, Wiceprezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jeleśni Dh Piotr Kamiński, a także Dh Tadeusz Pal - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żywcu, oraz Radny Rady Powiatu Żywieckiego, Dh Marian Malec – Skarbnik Zarządu Gminnego ZOSP RP w Jeleśni, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Powiatowym ZOSP RP w Żywcu, Dh. Dominik Grzegorzek – Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP RP w Jeleśni, oraz Dh Paweł Maciejny – Przewodniczący Komisji ds. Młodziezy przy Zarządzie Powiatowym ZOSP RP w Żywcu
Kategoria: Szkoła Podstawowa kl. I-IV
W związku z bardzo wysokim poziomem prac plastycznych zgłoszonych na finał eliminacji gminnych Komisja podjęła decyzję o przyznaniu wyróżnień wszystkim uczestnikom w tej grupie:
STANISŁAW ŻYRO (KRZYŻÓWKI), STANISŁAW KOSIBOR (PEWEL WIELKA), EMILIA RUTA (KORBIELÓW), OSKAR MAJDAK (KORBIELÓW), PATRYK PASTOR (KRZYŻÓWKI), PATRYCJA GROMALA (PRZYBORÓW), JAN HANARZ (SOPOTNIA WIELKA(, IGNACY KAMIŃSKI (SOPOTNIA WIELKA), FILIP KĄKOL (PEWEL WIELKA), KATARZYNA GOLONKA (JELEŚNIA),KAMIL MĄKINIA (PEWEL WIELKA), SEWERYN TLAŁKA ( PRZYBORÓW), KAMILA GOLONKA (JELEŚNIA), TOMASZ IGNATIUK ( PEWEL WIELKA)
Kategoria: Szkoły Podstawowe kl. V-VIII:
 miejsce OLIWIA ZAJĄC – z wynikiem 20 pkt. (Korbielów)
 miejsce JULIA GŁOWA – z wynikiem 18 pkt. (Korbielów)
 miejsce MICHAŁ CWAJNA - z wynikiem 17 pkt. (Przyborów)
Kategoria: Szkoły Średnie:
 miejsce MATEUSZ GACZOREK – z wynikiem 16 pkt. (KRZYŻÓWKI )
 miejsce DOMINIKA KARBOWNIK – z wynikiem 14 pkt. (SOPOTNIA MAŁA)
 miejsce KAMIL WIDZ – z wynikiem 9 pkt (KRZYŻÓWKI)
Laureaci oraz wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
 W trakcie Eliminacji Jednostki OSP Sopotnia Mała, OSP Jeleśnia KSRG i Osp Krzyżowa zaprezentowały swój potencjał bojowy prezentując pojazdy pożarnicze oraz swoje umiejętności i wyposażenie.
Zwycięzcy z poszczególnych kategorii wezmą udział w dniu 6 maja 2022 w Eliminacjach Powiatowych OTW, w Lipowej