Jeleśnia: Sercem z Ukrainą

Jeleśnia: Sercem z Ukrainą

W pierwszy dzień wiosny kalendarzowej społeczność szkolna w Jeleśni spotkała się z gośćmi z Ukrainy, którzy przebywają w Kaplicy w Adamkach. 

Na początku spotkania głos zabrała pani Lucyna Słowik, która serdecznie powitała wszystkich przybyłych do naszej placówki, a nasi podopieczni wręczyły piernikowe serduszka.

Miło było gościć w naszych progach m.in. Wójta Gminy Jeleśnia panią Annę Wasilewską, Sekretarza Gminy Jeleśnia pana Grzegorza Kordiaka, Przewodniczącego Rady Gminy pana Wiesława Głuchaczkę, Radnego Pewli Wielkiej pana Kazimierza Dybka, Kierownika Referatu Oświaty panią Martę Waligórę, Sołtysa wsi Pewli Wielkiej pana Adama Smagonia, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Agnieszkę Pilch, opiekuna uchodźców ks. Jerzego Kolasińskiego, policjantów  z Komisariatu Policji w Jeleśni panowie Tomasz Gawron i Piotr Mizia oraz wspaniałych gości  w osobach opiekunów, rodziców i ich dzieci, którzy przybyli do nas z Ukrainy.  

Na scenie wystąpili członkowie zespołu folklorystycznego „Góralskie Nutki”, którzy zaprezentowali muzykę i taniec wywodzących się z pewlańskiej tradycji. Część artystów trzymała w rękach słoneczniki, które są jednym z symboli kultury ukraińskiej.

Na zakończenie Wójt Gminy Jeleśnia pani Anna Wasilewska zabrała głos, przywitała serdecznie wszystkich, zapewniła o otwartości na wspólne podejmowanie działań na rzecz przybyłych osób z Ukrainy i przedstawiła m.in. ważne informacje na temat zasad pobytu w naszym kraju. Następnie razem z Przewodniczącym Rady Gminy panem Wiesławem Głuchaczką, Radnym Pewli Wielkiej panem Kazimierzem Dybkiem wręczyli upominki dzieciom i młodzieży z Ukrainy.

Dzielnicowy pan Tomasz Gawron powitał  Ukraińców w naszej miejscowości i skierował do nich kilka słów na temat bezpieczeństwa. Podał również sposoby kontaktu w sytuacjach zagrożenia.

Następnie pani Lucyna Słowik zaprosiła wszystkich na poczęstunek – kawę, herbatę i ciasto.

Miło nam było, ponieważ głos zabrała również jedna z mam dzieci ukraińskich, która wyraziła ogromną wdzięczność za to, że czyją się u nas niemal jak w domu. Podziękowania skierowała do obecnych na sali, społeczności szkolnej oraz do wszystkich mieszkańców Pewli Wielkiej.

Uroczyste spotkanie zostało podsumowane wpisem do Kroniki Szkolnej.