Obrzędowość Starego i Nowego Roku u Jukacy

Obrzędowość Starego i Nowego Roku u Jukacy

Obrzędowość Starego i Nowego Roku u Jukacy projekt napisany w ramach Programu Mikroprojektów dla Beskidzkiego Obszaru Kulturowego III Edycja, 2021 r. realizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.

Projekt miał na celu wzmocnienie integracji członków lokalnej społeczności tj. mieszkańców, twórców i artystów oraz aktywności twórczej i wspólnej realizacji działań w obszarze kultury. Grupa kolędnicza Jukace działa w Żywcu-Zabłociu w poprzedniej edycji udało się przeprowadzić warsztaty renowacji strojów – pompony, bibułowe dekoracje, które najczęściej ulegają zniszczeniu z powodu warunków atmosferycznych. To było jedno z działań realizowanych w ramach zadania pn.: „Folklor w Zabłociu” obok warsztatów malarstwa na szkle oraz zdobnictwa bibułkowego.

Ty razem chcemy wspólnie z Jukacami opracować folder opisujący ich grupę, powstanie, symbolikę. Chcemy by to działanie było realizowane podczas warsztatów artystycznych, by uczestnicy grupy mieli realny wpływ na kształt tego katalogu. Zajęcia prowadzili: Małgorzata Gabryel, Sabina Haczek, Anna Witkowicz, Lilianna Pleńkowska.

Tekst napisany został przez Barbarę Rosiek etnografa Muzeum Miejskiego w Żywcu.

Do współpracy przy tworzeniu katalogu zaprosimy też grafika – Anna Wiktowicz.

Autorką i koordynatorką projektu jest Lilianna Plenkowska.

Zorganizowane zostały warsztaty artystyczne – ceramiczne oraz plastyczne, gdzie uczestnicy od 4 do 60+ tworzyli małe postacie z grupy kolędniczej Jukacy. Wykorzystaliśmy resztki materiałów tzw. recykling. Do niektórych będzie przyklejony magnes i będzie to obecna modna forma plastyczna – magnes na lodówkę. Prace wypalone były malowane podczas warsztatów z uczestnikami.

Chcieliśmy też zgodnie z ideą łączenia międzypokoleniowego realizować warsztaty, na których będą i dorośli, seniorzy, młodzież i dzieci. Do działań warsztatowych realizowanych w MCK klub „Papiernik” w Żywcu zaprosiliśmy też mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Żywcu oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną z Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Łodygowicach, uczestników zajęć w klubie Senior+.

Podziękowania dla:

Bogusława Juźwy, Teresy Cimały, Krzysztofa Ścieszki

Folder w wersji elektronicznej dostępny jest pod linkiem:

https://issuu.com/lilianna76/docs/jukacy_folder_a5_wersja_www