Kultura
28 grudnia 2021 roku w Sali GOK w Gilowicach odbył się XIII KONKURS KOLĘD i PASTORAŁEK, organizowany przez TWRZPiT „GILOWIANKA”. W konkursie udział wzięło 62 uczestników. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali: 2 kolędy, 2 pastorałki lub 1 kolędę i 1 pastorałkę.
Występy uczestników oceniało Jury w składzie: Zofia Kudzia, Maciej Okrzesik, Pyclik Izabela, Kolonko Gabriela, Gąsiorek Małgorzata oraz Andrzej Drobisz. Skupiało ono uwagę w szczególności na intonację, ogólne wrażenie artystyczne oraz aranżację..
Organizatorzy składają ogromne podziękowania i słowa uznania dla rodziców, nauczycieli i opiekunów za doskonałe przygotowanie uczestników do udziału w konkursie, których umiejętności wokalne oraz znajomość kolęd i pastorałek były na bardzo wysokim poziomie artystycznym.
O godzinie 17-tej w Sali bankietowej ”Beskidek” w Gilowicach zebrali się wszyscy uczestnicy konkursu. Na samym początku mała „Gilowianka” zaprezentowała krótki program artystyczny, po którym nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
Każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz nagrodę rzeczową. Po poczęstunku sala bankietowa rozbrzmiała śpiewem kolęd i pastorałek, które zaprezentowali zwycięzcy.
Wspólne kolędowanie to piękny czas, w którym ludzie spotykają się, radują się i wybaczają sobie to co mogło sprawić innym przykrość, ale nade wszystko pielęgnują kolędnicze tradycje naszego regionu. Pamiętajmy o tym szczególnie w czasie trwania obecnej pandemii, w której wirtualny świat zawładnął każdą naszą wolą chwilą.
Wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, składam serdeczne podziękowanie, wszystkim uczestnikom gratuluję występu, a zdobywcom pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych, życzę dalszych sukcesów i rozwoju artystycznego.
Zofia Kudzia przewodnicząca TWRZPiT „GILOWIANKA”
Wyniki XIII Konkursu KOLĘD I PASTRIAŁEK
w poszczególnych kategoriach
Kategoria I: Przedszkola, zerówki, dziecięce grupy kolędnicze
1. miejsce - Przedszkole w Rychwałdzie „Górolicki”, Anna Butor
2. miejsce - Hanna Walatek
Kategoria II: szkoły grupy podstawowe / klasy I –III/
1. miejsce - Hanna Danielewicz
2. miejsce - Julia Barcik
3. miejsce - Julia Małysiak
Wyróżnienia: Zuzanna Kudzia, Zofia Górna, Drugoklasiści Rychwałd, duet Aleksandra, Filip Pikoń, Miłosz Podgórski, duet Matylda, Maksymilian Pendlebury.
Kategoria III: szkoły podstawowe klasy /klasy IV-VI/
1. miejsce - duet Agata ,Alicja Prochota, Magdalena Tomaszek,
2. miejsce - Anna Walaszek
3. miejsce - Aleksandra Duc
Wyróżnienie - „Czarne Jagódki” Rychwałd
Kategoria IV: szkoły podstawowe klasy /VII-VIII/
Brak uczestników
Kategoria V: szkoły średnie, studenci
1. miejsce - Rączka Julia, Anna Walatek, Daria Pyclik, Mateusz Butor, duet: Magiera Patrycja, Witos Katarzyna.
Kategoria VI: dorośli, seniorzy grupy kolędnicze i osoby niepełnosprawne
1. miejsce - Kapela „Holanie”
2. miejsce - Koło emerytów Gilowice
Foto: Paulina Pyclik, GOK Gilowice
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Gilowic w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gilowice w 2021 roku z zakresu: „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej związanej z okresem Świąt Bożego Narodzenia”.