Kultura

Dnia 9 stycznia 2022 r z Koncertem Noworocznym w kościele p.w. św. Mikołaja w Rychwałdzie wystąpiła Orkiestra Dęta OSP Rychwałdek.

Orkiestra bardzo często gra na uroczystościach w  Rychwałdzkim Sanktuarium Niebiańskiej Gaździny. Orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwałdku powstała w 1972 r., z inicjatywy  Tadeusza Trębacza – ówczesnego dyrektora Kultury i Sztuki w Bielsku-Białej. W tym roku Orkiestra obchodzi 50-lecie istnienia i jest zawsze gdy podkreśla się wyjątkowość chwili. Swoją ciągłość zawdzięcza przede wszystkim ogromnemu zaangażowaniu, determinacji oraz zamiłowaniu do muzyki ludzi którzy ją tworzą. Od 2014 roku kapelmistrzem i instruktorem gry na instrumentach dętych jest Szymon Górny.

Zdjęcie: Msze w oprawie góralskiej