Kultura

Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej oraz Stworzyszenie Aktywne Beskidy zapraszają na wystawę malarstwa klubu Seniora w Jeleśni. 

Wernisaż odbędzie się 12 października br. o godzinie 16.00. 

Może być obrazem przedstawiającym 8 osób, ludzie stoją i tekst „TOWARZYSTWO MIŁOSNIKOW ZIEMI ŻYWIECKIEJ W ŻYWCU, STOWARZYSZENIE AKTYWNE BESKIDY SERDECZNIE ZAPRASZAJA ΝΑ WYSTAWE MALARSTWA KLUBU SENIORA WJELEŚNI -Elżbiety Duraj -Janiny Juraszek -Małgorzaty Dudys -Urszuli Stój -Jadwigi Juraszek -Elżbiety Sęk -Teresy Szewczyk 020-2030 Uniwersytetu አ RODKÓW Wystawę można oglądać do końca października w godzinach: 10-13 (poniedziałek_wvtorek_sroda.piÄtek), 13-16 (Czwartek) WERNISAŻ 12 PAŻDZIERNIKA GODZ. 16.00 Zamkowa 34-300 Żywiec”