Kultura

Przesłuchania konkursowe Przeglądu edycji on-line "Piosenki Mojej Mamy", odbyły się w dniach 24 - 25 maja 2021 r. Nadesłano 122 nagrania.


Komisja w składzie:
• Bożena Stolarczyk – śpiewaczka, były wykładowca Państwowej Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej w Bielsku – Białej,
• Agnieszka Gregorczyk-Sinkowska – śpiewaczka, właściciel i wykładowca
prywatnej szkoły wokalno -muzycznej w Bielsku – Białej,
• Zuzanna Pradela – dyrygent, śpiewaczka, wykładowca w szkole muzycznej
w Bielsku – Białej, Cieszynie oraz w Wiśle.
kierując się następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru,
- dykcja,
- interpretacja,
- technika wokalna,
- wyraz artystyczny, wyłoniła następujących Laureatów;
Kategoria – Przedszkola:
- EMILIA GROCHOWSKA – Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”
w Żywcu
- ANTONINA ADACH – Aneta Dąbska „ Studio Muzyki Rozrywkowej”
w Lublinie
- MARIOLA BUTALEWICZ – Studio Piosenki i Tańca FART w Bielawie
- EWELINA STRZĄDAŁA – Przedszkole nr 40 w Bielsku – Białej
- KAMILA STUDZIŃSKA - Przedszkole nr 11 w Żywcu

Kategoria – Szkoły podstawowe – klasy I – III:
- MAJA WALKIEWICZ – Aneta Dąbska „ Studio Muzyki Rozrywkowej”
w Lublinie
- PATRYCJA WSÓŁ – Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie
- ALICJA WEIGELT – Studio Piosenki i Tańca FART w Bielawie
- ALEKSANDRA WALCZUK – Studio Piosenki i Tańca FART w Bielawie
- NATAN GRYGA – Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Zduńskiej Woli
Kategoria – Szkoły podstawowe – klasy IV– VI:
- TOLA SWACZYJ – Szkoła Podstawowa nr 58 w Lublinie
- IZABELA PIETROCZUK – Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce
- ARTUR DROŚ – Studio Piosenki i Tańca FART w Bielawie
- BARTŁOMIEJ KUTYBA – Studio Piosenki i Tańca FART w Bielawie
- ARIENA WIKTORSKA – Studio Piosenki i Tańca FART w Bielawie
Kategoria – Szkoły podstawowe – klasy VII– VIII
- LENA SIKORA – Szkoła Podstawowa nr 37 w Szczecinie
- ZUZANNA GAJOR– Aneta Dąbska „ Studio Muzyki Rozrywkowej”
w Lublinie
- SANDRA PYTLARZ – Szkoła Muzyki Rozrywkowej w Żywcu

- ALEKSANDRA JUCHNIEWICZ – Szkoła Podstawowa nr 68 w Szczecinie
- JULIA RĄCZKA – Bielsko - Biała
Kategoria – Szkoły średnie
- PAWEŁ SULEWSKI – Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku
- DOROTA SZTYLER – Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce
- JAGODA KURZAWA – Studio Piosenki i Tańca FART w Bielawie
- ALICJA CZAJKOWSKA – Studio Piosenki i Tańca FART w Bielawie
- IDA SZEBLA – Studio Piosenki i Tańca FART w Bielawie

Zdjęcie: Dario Film