Kultura

Wystawa plenerowa Instytutu Pamięci Narodowej „Ojcowie Niepodległości” przy Nadleśnictwie Ujsoły.

Wystawę można oglądać od 15 marca do 3 kwietnia 2022 r. przed siedzibą Nadleśnictwa, przy ulicy św. Huberta 2 w Ujsołach.

W skład wystawy plenerowej wchodzi 7 wolnostojących ekspozytorów trzyplanszowych na planie trójkąta foremnego. Część wstępna zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923, prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości. Dodatkowo zaprezentowano również opis towarzyszącej wystawie ogólnopolskiej akcji #mojaniepodległa.

Zdjęcie: UG Ujsoły