Chciał zastąpić swojego rodaka na egzaminie z języka polskiego

Chciał zastąpić swojego rodaka na egzaminie z języka polskiego

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili działania kontrolno-weryfikacyjne na uczelniach wyższych w Katowicach, Bielsku-Białej oraz Opolu.

Czynności kontrolno-weryfikacyjne ukierunkowane były na cudzoziemców uczestniczących w państwowym egzaminie certyfikowanym z języka polskiego, który jest niezbędny w procedurze ubiegania się cudzoziemców o otrzymanie polskiego obywatelstwa. Celem kontroli było ujawnienie osób, które mogły posłużyć się sfałszowanymi dokumentami bądź należącymi do innej osoby w celu uzyskania ww. certyfikatu.

W wyniku prowadzonych działań funkcjonariusze PSG w Rudzie Śląskiej zatrzymali obywatela Nigerii, który zamierzał wprowadzić w błąd urzędników państwowych, aby uzyskać pozytywny wynik z egzaminu dla cudzoziemców z języka polskiego wraz z certyfikatem. Mężczyzna za określoną opłatą stawił się przed komisją egzaminacyjną, by w zastępstwie za innego ob. Nigerii zdać egzamin. W tym celu posłużył się sfałszowanym nigeryjskim dokumentem paszportowym, w którym figurowały dane jego znajomego.

Po zatrzymaniu, obcokrajowiec został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty posłużenia się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby, podstępne wyłudzenie poświadczenia nieprawdy, używanie dokumentów poświadczających nieprawdę oraz podrabianie lub przerabianie dokumentu i używanie takiego dokumentu jako autentycznego.

W związku z tym, że Nigeryjczyk posiada polską kartę pobytu, prokurator zastosował wobec niego wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Ponadto niezwłocznie zostanie przekazana do właściwego urzędu wojewódzkiego informacja w celu zbadania okoliczności o których mowa w art. 199 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, czyli o cofnięciu cudzoziemcom zezwolenia na pobyt.

Informacja i zdjęcie: Śląska Straż Graniczna