Magazyn

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni znalazła się wśród 111 beneficjentów programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek".

Biblioteka w Jeleśni otrzymała dofinansowanie w kwocie 19 700 zł. Całość zadania to 23 280 zł.
Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.
Tegoroczna (2022) edycja programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” jest jego dziewiątą edycją.