Magazyn

Masz dość kontrolowania picia osób najbliższych, pijackich ekscesów, pokrętnych usprawiedliwień, pijackiego „bełkotu” napisz wniosek do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żywcu.

Może to również zrobić Policja, Prokurator, MOPS, Kurator Sądowy, Szkoła, o wszczęcie postępowania (zgodnie prawem) w sprawie o nadużywanie alkoholu, co może powodować rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich dzieci na skutek pijaństwa, powodem może być również zakłócanie spokoju i porządku publicznego (w domu również).

„Każdy ma prawo do bezpieczeństwa, godności i nienaruszalności mienia – rodzina również”

Skutki picia osób najbliższych są już tak oczywiste, że jedynym ratunkiem jest dla rodziny zacząć się bronić, korzystając w pełni z przysługującego jej prawa !

„Nietrzeźwość nie jest przestępstwem, ale zachowanie, które zakłóca spokój i zagraża bezpieczeństwu otoczenia”

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żywcu

ul. Powstańców Śląskich 27. tel. 33 861 81 63