Tajemnice cechu szewskiego: warsztaty historyczne w żywieckim Muzeum

Tajemnice cechu szewskiego: warsztaty historyczne w żywieckim Muzeum

24 lipca w Starym Zamku Jegomościów Komorowskich w Żywcu odbyły się warsztaty historyczne dla członków Asysty Żywieckiej, na których można było posłuchać wyjątkowego wykładu na temat historii cechu szewskiego w naszym regionie. Całe warsztaty poprowadziła znakomita kustosz żywieckiego muzeum - Dorota Firlej.

Po krótkim wstępie na temat historii rozwoju miasta, przybliżono jaką funkcję w dawnym Żywcu pełnił cech. Cechem nazywano idealną organizację, która zajmowała się jakąś produkcją. Cech szewski jest najstarszym w mieście Żywiec, mianowicie pojawił się w latach 90. XV w. Szewcy byli wtedy najistotniejszą grupą społeczną w mieście. Pierwszymi właścicielami cechu szewskiego byli oczywiście Komorowscy.

Kustosz podczas wykładu pokazała cechowe pamiątki przeszłości tj. zachowane XVI-wieczne księgi cechowe, w których można było znaleźć m.in. nazwiska wszystkich rzemieślników cechowych, a także skrzynie, obesłania oraz godła. Podczas wykładu można było również ujrzeć kilka znakomitych zdjęć przedstawiających uroczystość cechową powiatu żywieckiego z 1934 roku.

Zobacz również: Historia Starego Zamku w Żywcu

Oprócz wykładu, podczas warsztatów Pani Dorota oprowadziła po nowej sali mieszczańskiej, gdzie pojawiła się nowa ekspozycja. Na sam koniec spotkania, nieco dłuższej uwadze poświęcony został wspaniały obraz „Madonny z poziomką”, który już od wielu lat znajduje się w naszym muzeum. Warto dodać, iż obraz ten był dziewięciokrotnie przemalowywany – od siedemnastego stulecia, aż po XX w. Co ciekawe prawdziwy tytuł tego dzieła brzmi „Matka Boska z Dzieciątkiem tronująca w otoczeniu aniołów”, jednak ze względu na ważny atrybut poziomki przyjęło się określenie „Madonny z poziomką”. Natomiast sama poziomka symbolizować ma pokarm niebiański.