Magazyn

Olej transformatorowy pełni ważną funkcję izolacyjną, dlatego nazwany jest też olejem elektroizolacyjnym. Dzieli się na dwa główne rodzaje, które różnią się swoimi parametrami. Przekonać się można o tym na stronie esklep.pesta.com.pl. Jakie są główne różnice między nimi? Czy sugerować się przy zakupie oleju do transformatora? 

Do czego potrzebny jest olej w transformatorze? 

Olej transformatorowy to ważny izolator w maszynie, który jest potrzebny do jej chłodzenia. Transformator podczas pracy wydziela duże ilości energii, co może powodować wysokie temperatury. Zadaniem oleju elektroizolacyjnego jest schłodzenie maszyny, co pozwoli odprowadzić część energii cieplnej. Znajdzie również zastosowanie w bateriach dużych kondensatorów. Oleje zapewniają sprawną oraz pracę transformatora w każdej temperaturze, gdzie dodatkowo uzyskuje się mniejsze straty elektryczne. 

Rodzaje olejów w transformatorze 

Oleje w transformatorze dzielą się na dwa główne rodzaje. Są one produkowane na bazie różnych składników. Najpopularniejsze są oleje transformatorowe, które powstają z przeróbki ropy naftowej. Są one polecane ze względu na dużą płynność i wartość napięcia przebicia. Zapewniają najlepsze odprowadzenie ciepła i nasycenie izolacji papierowej. Można je znaleźć w jakościowych wersjach na stronie esklep.pesta.com.pl. Oleje do transformatorów na bazie ropy nazwane są również olejami mineralnymi. Ich drobnymi wadami są niska temperatura oraz łatwopalność. Są też gorsze dla środowiska naturalnego, co wynika po części z powolnego rozkładu biologicznego. 

Mniej popularny jest olej transformatorowy na bazie estrów, który nazywany jest odmianą syntetyczną. W jego składzie można znaleźć sporą zawartość węgla, wodoru oraz tlenu. Produktami biorozpadu są tutaj wyłącznie dwutlenek węgla oraz woda. Dzięki temu jest to znacznie przyjaźniejszy środowisku olej niż wersja mineralna. Odmiana syntetyczna ma również wysoką temperaturę zapłonu oraz niską płynięcia. Minusem jest z kolei wyższa wartości lepkości, co przekłada się na trochę gorsze właściwości termiczne. 

Jakimi parametrami sugerować się przy zakupie oleju transformatorowego? 

Przy zakupie oleju transformatorowego warto uwzględnić kilka podstawowych parametrów: lepkość, temperaturę płynięcia albo zawartość wody. Ta pierwsza ma duże znaczenie z perspektywy przenoszenia ciepła, przez co lepiej chłodzi urządzenie. Temperatura płynięcia to inaczej najmniejsza jej wartość, przy której odbywa się przemieszanie. Z perspektywy oleju w transformatorze kluczowa jest również zawartość wody, co ma przełożenie na właściwości elektroizolacyjne. Przy zakupie oleju warto uwzględnić też takie parametry jak: napięcie przebicia, kwasowość, temperatura zapłonu oraz zawartość PCA.