Sport

25 sierpnia br. w Pływalni Miejskiej w Żywcu odbędą się zawody pływackie dla dzieci i młodzieży. 

 UCZESTNICTWO W ZAWODACH
 W zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat
Warunkiem dopuszczenia do startu jest:
1. Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego do 23.08.2022r. dostępnego na stronie internetowej:
www.mosir-zywiec.pl
2. Uiszczenie opłaty wpisowej 10 zł (bilet wstępu na basen) w dniu zawodów
25.08.2022r. w kasie Pływalni Miejskiej w Żywcu. Opłata nie podlega
zwrotowi. Paragon należy zachować do kontroli w biurze zawodów.
3. WYMÓG KONIECZNY: Zgłoszenie się zawodnika wraz z
rodzicem/opiekunem w Biurze zawodów w dniu 25.08.2022 r. na hali
Pływalni Miejskiej w Żywcu, ul. Zielona 1A w godzinach:
 09:30 – 10:00 GRUPA I i GRUPA II
 10:30 – 11:00 GRUPA III
 12:00 – 12:30 GRUPA IV
 13:00 – 13:30 GRUPA V 

 

PROGRAM ZAWODÓW
09:30 – 10:00 biuro zawodów GRUPA I i GRUPA II
10:10 odprawa techniczna i rozgrzewka GRUPA I i GRUPA II
10:20 START GRUPA I i GRUPA II
11:00 Dekoracja zwycięzców GRUPY I i GRUPY II
10:30 – 11:00 biuro zawodów GRUPA III
11:10 odprawa techniczna i rozgrzewka GRUPA III
11:20 START GRUPA III
12:00 Dekoracja zwycięzców GRUPY III
12:00 - 12:30 biuro zawodów GRUPA IV
12:40 odprawa techniczna i rozgrzewka GRUPA IV
12:50 START GRUPA IV
13:30 Dekoracja zwycięzców GRUPY IV
13:00 – 13:30 biuro zawodów GRUPA V
13:40 odprawa techniczna i rozgrzewka GRUPA V
13:50 START GRUPA V
14:30 Dekoracja zwycięzców GRUPY V