1% lokalnie - zbieraj na swój cel

Żywiecka Fundacja Rozwoju od 17 lat zmienia rzeczywistość mieszkańców Żywiecczyzny. Jednocześnie uczestniczy w życiu całego III sektora w Polsce.

Uczymy się od najlepszych, aby móc dobre praktyki przenosić na lokalny grunt. Jesteśmy aktywnymi uczestnikami sieci Ośrodków Działaj lokalnie, partnerem programu „Równać Szanse”, a jednocześnie grantodawcą tych dwóch programów. Należymy do Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce, nasi pracownicy są certyfikowanymi doradcami Programu „Fimango” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jesteśmy organizatorem corocznych Debat Oksfordzkich, Spotkań z historią, autorem i programu „Żywiec bez czadu (smogu)” i programu stypendialnego „Żywiec z pasją”, wydawcą Biuletynu Senioralnego, organizatorem spotkań pn. Społeczeństwo Otwarte. Pionierem w realizacji programu Youth Bank oraz The Giving Circle.. Prowadzimy jedyne na Żywiecczyźnie Centrum Integracji Społecznej wspierając osoby bezrobotne w drodze do lepszego życia. Szkolimy, doradzamy, wspieramy finansowo grantami, stypendiami, darowiznami. Bez 1% z podatków wiele naszych działań byłoby niemożliwe. 1% przekazywany Żywieckiej Fundacji Rozwoju jest rozdzielany na wiele cennych działań na Żywiecczyźnie i nie tylko. Zbiórka 1% w 2020 roku wesprze fundusz stypendialny, schronisko dla bezdomnych zwierząt w Żywcu, Miejską Orkiestrę Dętą w Żywcu, Dom Pomocy Społecznej w Żywcu, Szkołę Montessori w Przyłękowie i Cogito w Żywcu, działania organizacji pozarządowych takich jak Amazonki, Centrum Wolontariatu prowadzone przez Stowarzyszenie Paramus, działania kulturalne Fundacji 9 sił, a także liczne przedsięwzięcia grup nieformalnych.

Zachęcamy wszystkich do zostawienia 1% lokalnie. Przekazując 1% na numer 0000146021 wspierasz lokalne działania. Jeśli masz własny pomysł na działania, które można sfinansować z 1% zarejestruj go na stronie www.zfr.org.pl w zakładce WSPIERAJ – PRZEKAŻ 1% - ZBIERAJ NA SWÓJ CEL Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Tobą.

EMERYCIE, RENCISTO PRZEKAŻ 1% BEZ SKOMPLIKOWANYCH ROZLICZEŃ


Emeryci i renciści, którzy otrzymali od organu rentowego PIT-40A mogą przekazać 1% w łatwy sposób, bez skomplikowanych rozliczeń. Wystarczy jedynie wypełnić PIT-OP, wpisać PESEL, nazwę Urzędu Skarbowego, imię, nazwisko, datę urodzenia i nr KRS – 0000146021 oraz oczywiście podpisać. To wystarczy, aby Wasz 1% został i działał lokalnie. Poniżej znajduje się wzór takiego PITu, można go pobrać ze strony zfr.org.pl Zadbajcie, aby Wasi rodzice, dziadkowie wujkowie, znajomi również przekazali swój 1%. Z nami to bardzo proste.

Link do PDF'a


Drukuj   E-mail