Akcja "No Smog" w Żywcu

Akcja "No Smog" w Żywcu

Pierwszy etap akcji przeprowadzony w latach 20219–2020 skierowany był do odbiorców instytucjonalnych, Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie”, ŻTBS oraz Wspólnot mieszkaniowych.

Celem akcji jest wskazanie budynków prywatnych ogrzewanych z sieci ciepłowniczej zasilanej z kotłowni Rejonowej Pod Grapą, które nie przyczyniają się do powstawania zjawiska smogu w mieście Żywcu.

Akcja prowadzona jest przez pracowników EKOTERM, którzy roznoszą do odbiorców pismo z informacją o poziomie emisji źródła ciepła Kotłowni Rejonowej Pod Grapą oraz tabliczki z certyfikatami uprawniającymi do oznakowania swoich budynków.

Przekazane materiały są bezpłatne, a decyzja o umieszczeniu tabliczki na budynku leży w gestii odbiorcy.

Zdjęcie: Dario Film