Wydarzenia

Żywiecka Biblioteka Samorządowa w Żywcu po raz kolejny uzyskała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Kwota tegorocznej dotacji to 20 000,00 zł.

Zakupione dzięki powyższym środkom nowości wydawnicze  pomogą w zwiększeniu ilości i atrakcyjności oferty książkowej Żywieckiej Biblioteki Samorządowej. Z całą pewnością  też dotacja ta w znaczący sposób wpłynie na wzrost zainteresowania zasobem Biblioteki, a tym samym na wzrost liczby wypożyczeń i stałe wzmocnienie aktywności czytelniczej.