Budowa chodnika w Łodygowicach

Budowa chodnika w Łodygowicach

Rozpoczyna się budowa brakującego fragmentu chodnika przy ul. Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Zjazdową do skrzyżowania z ul. Spacerową w Łodygowicach.

Dzięki przejęciu przez gminę od Powiatu Żywieckiego tego zadania, na podstawie porozumienia, gmina jako inwestor może zrealizować inwestycję na drodze powiatowej. Jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie z punktu widzenia bezpieczeństwa poruszania się po tej ulicy. Droga na tym odcinku jest wąska a ruch samochodów bardzo duży. Mimo iż sam chodnik będzie miał tylko 137 mb. jego wykonanie będzie trudne z uwagi na uwarunkowania terenowe, konieczność budowy muru oporowego i kolizję z sieciami. Podczas robót, które planujemy zakończyć do końca listopada, zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w tym rejonie. Koszt inwestycji wyniesie ok. 760 tys. zł.

Zdjęcie: UG Łodygowice


Drukuj   E-mail