Diecezja ma nowych kapłanów

Diecezja ma nowych kapłanów

Bp Roman Pindel udzielił 28 maja 2022 r. w katedrze w Bielsku-Białej święceń kapłańskich dziewięciu diakonom z terenu diecezji bielsko-żywieckiej. Wszyscy mężczyźni, którzy przyjęli sakrament w stopniu prezbiteratu, przyrzekli posłuszeństwo biskupowi i jego następcom. Hierarcha w homilii przed samym aktem święceń przypomniał, że nowo wyświęceni prezbiterzy wezmą udział w budowaniu Kościoła, wspólnoty kapłańskiej, różnych grup oraz całej parafii i nie mogą być „przyczyną podziałów, antagonizmów, niezdrowej rywalizacji czy zabiegania o pochwałę siebie”.

Nawiązując do odczytanego fragmentu Dziejów Apostolskich o przybyciu Apollosa do Efezu, biskup wyjaśnił, że choć ten wykształcony Żyd znał nauczanie Jezusa wygłaszane do tłumów, nie wiedział jednak „o wysłaniu przez Niego Apostołów, aby głosili ewangelię wszystkim narodom i udzielali chrztu w imię Jezusa”. „Nie wie też o tym, że Jezus posłał już obiecanego Ducha Świętego. Mimo że w synagodze przemawia odważnie, to jednak musi uzupełnić swoje nauczanie, przede wszystkim o ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jezusa” – zauważył kaznodzieja, odnosząc swe wnioski do wyświęcanych na kapłanów diakonów.

„Nieraz na VI roku okazywało się, że zabrakło czegoś w ratio studiorum, a co musi być uzupełnione, najczęściej z zagadnień praktycznych. Także w pierwszych latach kapłaństwa trzeba coś doczytać, zaktualizować, uzupełnić” – dodał i zachęcił do doskonalenia siebie i warsztatu duszpasterskiego. „Nie czekajcie na kolejne szkolenia czy spotkania formacyjne. Najważniejsze uzupełnienie treści głoszonej nauki Apollos otrzymał od Pryscylli i Akwili, małżonków, którzy wytwarzali namioty. Bądźcie otwarci na każde świadectwo wiary i miłości, jakie spotkacie w parafii, w szkole, na pielgrzymce, wyjeździe z grupą modlitewną czy z młodzieżą” – poprosił.

Zwrócił uwagę, że w pierwszych latach chrześcijaństwa ktoś, kto chciał głosić zbawienie w Chrystusie, musiał być wysłanym przez Kościół jako apostoł, nauczyciel czy prorok, dlatego wyznawcy Jezusa w Efezie posłali Apollosa z listem polecającym jego osobę i nauczanie. „List zapewniał wiernych w Koryncie o tym, że Apollos głosi im prawdziwą i pełną Ewangelię” – wytłumaczył i wskazał, że dla przyszłych duszpasterzy takim prawdziwym „żywym listem polecającym” są dotychczasowi ministranci, uczniowie, którymi się dotąd opiekowali diakoni podczas praktyk duszpasterskich.

Zauważył na koniec, że Apollos, dzięki wykształceniu zdobytemu w Aleksandrii, uwiarygodniony przez wyznawców Kościoła w Efezie, mógł w Koryncie nauczać tych, którzy już uwierzyli i potrzebowali takiego umocnienia pochodzącego z Pism.

„Tak też będzie z Wami, gdy po przybyciu do nowej parafii będziecie otrzymywać różne obszary duszpasterstwa, za które macie być odpowiedzialni. Do tego sami rozeznawajcie, w czym macie dobre przygotowanie, a do tego potwierdzone w dotychczasowej praktyce” – stwierdził biskup.

Wezwał, by przyjęli zasadę Pawła Apostoła, „który porównuje działalność różnych nauczycieli do trudu ludzi pracujących na tym samym polu w różnym okresie wegetacji”. „Inne porównanie, aktualne do dziś, to udział kolejnych budowniczych kładących fundament oraz wznoszących mury, by powstała spójna budowla. Podobnie i Wasz udział w budowaniu Kościoła, wspólnoty kapłańskiej, różnych grup oraz całej parafii nie może być przyczyną podziałów, antagonizmów, niezdrowej rywalizacji czy zabiegania o pochwałę siebie” – podkreślił i na koniec, w nawiązaniu do odczytanego fragmentu Ewangelii Janowej (J 16, 23b-28), życzył nowym kapłanom diecezji bielsko-żywieckiej „pełnej radości” z wysłuchanych próśb „w intencjach rozszerzania królestwa Bożego, nawrócenia i pojednania powierzonych nam ludzi”.

W obrzędzie święceń kandydaci do kapłaństwa przyrzekli m.in. posłuszeństwo biskupowi i jego następcom oraz prowadzenia życia „zgodnie z tajemnicą Pańskiego krzyża”. Po odśpiewaniu litanii do Wszystkich Świętych, wyświęcani modląc się przyjęli postawę prostracji, polegającą na leżeniu krzyżem przed ołtarzem. W kulminacyjnym momencie obrzędu biskup w ciszy nałożył na diakonów ręce i odmówił nad nimi modlitwę święceń. Także pozostali duchowni nałożyli na przyjmujących święcenia ręce, przekazując w ten sposób władzę kapłańską.

Po przywdzianiu szat liturgicznych ręce prezbiterów zostały namaszczone krzyżmem świętym. Biskup podał także każdemu z nich chleb na patenie i wino z wodą w kielichu i przekazał znak pokoju. Nowo wyświęceni podeszli do ołtarza, by celebrować swoją pierwszą Mszę św.

Do sobotniego wydarzenia neoprezbiterzy przygotowywali się przez sześć lat formacji seminaryjnej w Krakowie. Błogosławieństwa nowym kapłanom udzieliło wraz z biskupem kilkudziesięciu kapłanów, zgromadzonych w świątyni. Nowi księża od września rozpoczną pracę duszpasterską w swoich pierwszych parafiach. W niedzielę, 29 maja, odprawią w rodzinnych wspólnotach parafialnych.

Przed błogosławieństwem neoprezbiterzy podziękowali za dar święceń kapłańskich oraz wszystkim za obecność w tym ważnym dla nich momencie życia.

Uroczystą Mszę św. wraz z biskupem Pindlem sprawowało kilkudziesięciu kapłanów, w tym m.in. biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger oraz wikariusz generalny diecezji ks. Marek Studenski. Wśród modlących się przy ołtarzu byli proboszczowie z parafii, z których pochodzą neoprezbiterzy, oraz przełożeni z Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele rodzin, znajomi i przyjaciele neoprezbiterów, a także klerycy i diakoni z krakowskiego seminarium.

Wyświęceni w sobotę kapłani rozpoczęli formację w krakowskim Wyższym Seminarium Duchownym w 2016 roku. Przyjętych zostało wówczas 36 kleryków z archidiecezji krakowskiej oraz diecezji bielsko–żywieckiej. Obecnie rocznik liczy 17 osób. Jego patronem jest bł. Władysław Bukowiński. Przygotowania do święceń prezbiteratu trwały sześć lat.

Rocznik rozpoczął formację pod opieką ks. wicerektora Piotra Grotowskiego i ojca duchownego ks. Jerzego Pytraczyka. Podczas drugiego roku prefektem został mianowany ks. wicerektor Mateusz Hosaja. Od trzeciego roku formacji rocznikiem opiekował się ks. wicerektor Sławomir Kołata. Przez rok formacji funkcję rektora seminarium sprawował ks. dr hab. Krzysztof Gryz. Następnie, przez okres półtorej roku funkcję rektora piastował ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski, obecny biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Od marca 2019 roku rektorem krakowskiego seminarium jest ks. dr Andrzej Tarasiuk, który wziął również rocznik pod opiekę, jako ich prefekt.

Prezbiterami 28 maja 2022 r. zostali:

KAMIL BYWALEC

Pochodzi z parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bielsku-Białej Hałcnowie. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii św. Floriana w Żywcu.

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! (1 Kor 9, 16c)

MATEUSZ CADER

Pochodzi z parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Przemienia Pańskiego w Buczkowicach.

Mów Panie, bo sługa Twój słucha (1 Sm 3, 10b)

ŁUKASZ KASPRZAK

Pochodzi z parafii Miłosierdzia Bożego w Sułkowicach-Łęgu. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

W Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. (hymn Te Deum)

TOMASZ KRAMARCZYK

Pochodzi z parafii św. Andrzeja Apostoła w Osieku. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii św. Franciszka z Asyżu w Bielsku-Białej Wapienicy.

Przemień mnie w Siebie, bym jak Ty stał się chlebem!

MIKOŁAJ KRZYŻOWSKI

Pochodzi z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Sopotni Wielkiej. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii św. Stanisława BM w Andrychowie.

Ave Maria! (św. Bernard z Clairvaux)

ROBERT OCZKOWSKI

Pochodzi z parafii św. Wojciecha BM w Bulowicach. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej.

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! (Rz 12,21)

ADRIAN PIETRASINA

Pochodzi z parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny w Kamesznicy. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich.

Po tym wszyscy poznają, że jesteśmy Jego uczniami, jeśli będziemy się wzajemnie miłowali (por. J 13, 35)

JÓZEF SKURZOK

Pochodzi z parafii św. Bartłomieja Apostoła w Koniakowie. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii św. Jana Chrzciciela w Rudzicy.

Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre (Ps 37, 3)

PATRYK ZARĘBA

Parafia św. Stanisława BM w Bielsku Białej. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii śś. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach.

Zdjęcie: Robert Karp / Diecezja Bielsko-Żywiecka