Wydarzenia
Drużyna MDP Sopotnia Mała uczestniczyła w ćwiczeniach z pierwszej pomocy.
Drużyna poznała podstawowe zasady pierwszej pomocy z bezpiecznej obsługi defibrylatora ( AED) i łączności radiowej.