Jeleśnia: Otwarcie Urzędu Gminy

Jeleśnia: Otwarcie Urzędu Gminy

Wójt Gminy Jeleśnia poinformował o otwarciu Urzędu Gminy w Jeleśni.

Od dnia 1 czerwca 2020 r zostaje otwarty Urząd Gminy w Jeleśni.

Osobiste załatwianie spraw w UG możliwe będzie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa zarówno interesantów jak i pracowników tj:

- maseczki,

- rękawiczki,

- dezynfekcja rąk.

W jednym pomieszczeniu, w tym samym czasie, nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Dostępne w dalszym ciągu pozostają narzędzia pozwalające na złożenie dokumentów w formie elektronicznej, telefonicznej jak też możliwe będzie złożenie dokumentów do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do UG.

W dalszym ciągu, aż do odwołania, wykonywane zadania przez urząd i jednostki podległe realizujące zadania o charakterze publicznym, mogą podlegać ograniczeniom polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom tj:

-rejestracja USC,

-ewidencja ludności i dowody osobiste,

-usługi komunalne,

-wydawanie zaświadczeń i decyzji.

Ograniczeniu będą w dalszym ciągu aż do odwołania podlegały zadania takie jak:

- wizje lokalne,

- testamenty,

- stwierdzania własnoręczności podpisów i zgodności xero z oryginałem.