Wydarzenia

Z dniem 01.09.2022 r. szkoły i przedszkola ogólnodostępne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeleśnia, są zobowiązane do spełnienia określonych standardów odnośnie do zatrudnienia nauczycieli specjalistów, w tym psychologów.

Osoby zainteresowane mogą składać odpowiednie dokumenty w Urzędzie Gminy w Jeleśni pok. Nr 7a.

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem: (33) 863 07 09.