Jeleśnia: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jeleśnia: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2022 roku nastąpi zmiana stawek opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Jeleśnia. 

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  • 31,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

UWAGA! od 1 stycznia 2020 r. istnieje powszechny obowiązek segregacji odpadów komunalnych!

  • W przypadku nie wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącą 62,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca

Właścicielom nieruchomości, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym przysługuje częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 5,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca, co daje 26,00 złmiesięcznie od 1 osoby.

WAŻNE!!!

Osoby, które do tej pory nie kompostowały bioodpadów, a chcą dokonać zmiany i skorzystać ze zwolnienia (5,00 zł na osobę) ze skutkiem obniżki od stycznia 2022 r., zobowiązani są spełnić warunki dotyczące kompostowania określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku oraz zobowiązane są do złożenia nowej deklaracji najpóźniej do 10 lutego 2022 r.

Deklaracje o posiadaniu i korzystaniu z kompostownika należy złożyć najpóźniej do 10-tego dnia następnego miesiąca, w którym powstał kompostownik, tak aby otrzymać obniżkę za miesiąc, w  którym złożona została nowa deklaracja.

 

OPŁATA RYCZAŁTOWA ZA ROK OD DOMKU LETNISKOWEGO NA NIERUCHOMOŚCI ALBO OD INNEJ NIERUCHOMOŚCI  WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE WYNOSI:

  • 190,00 zł – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 380,00 zł – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.