Wydarzenia

Podczas obchodów Powiatowego Dnia Strażaka w Twardorzeczce poinformowano, że w sierpniu br. na emeryturę przechodzi ksiądź Stanisław Kozieł, proboszcz parafii świętego Floriana w Żywcu-Zabłociu.

Ksiądż Stanisław urodził się 6 października 1948 r. w Czańcu. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach w 1966 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po roku studiów został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, która trwała dwa lata - w Szczecinie. Po jej ukończeniu wrócił do Krakowa, by kontynuować studia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1973 r. z rąk księdza kardynała Karola Wojtyły. Był wikariuszem parafii Chrystusa Króla w Bielsku-Białej w latach 1973 -1975, parafii Narodzenia NMP w Żywcu w latach 1975 - 1981 i parafii Św. Barbary w Bielsku-Białej w latach 1981 - 1986. W tej ostatniej parafii w 1986 r. został przez księdza kardynała Franciszka Macharskiego mianowany proboszczem i pełnił tę funkcję do roku 1994 r., starając się o odnowienie i zabezpieczenie przed pożarem zabytkowego drewnianego kościoła. W 1994 r. został mianowany przez księdza biskupa Tadeusza Rakoczego proboszczem parafii Św. Floriana w Żywcu Zabłociu.  Oprócz obowiązków proboszczowskich pełni funkcję dziekana dekanatu żywieckiego. Od 1997 r. jest kapelanem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Żywiec oraz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Podbeskidzie w Żywcu. W 2002 r. został mianowany kapelanem Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej. Od 2013 r. jest diecezjalnym duszpasterzem rolników. W 2016 r. został mianowany kapelanem Oddziału Rejonowego w Żywcu  Polskiego Związku Emerytów, Rencisztów i Inwalidów. W 2021 r. został mianowany kapelanem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie żywieckim. 

Informacja: Zabłocie Katolik Bielsko