Wydarzenia

Publikujemy kontakt do osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg: wojewódzkich, gminnych i powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Łękawica.

Drogi gminne

Urząd Gminy w Łękawicy ul. Wspólna 24, 34-321 Łękawica  tel. (33) 865 16 01

Koordynatorami odśnieżania są:

  • Edward Raczek   drogi gminne w  Łysinie (33) 865 16 01 lub 604 238 121
  • Rafał Surzyn  drogi gminne w Łękawicy, Okrajniku, Kocierzu Moszczanickim i Kocierzu Rychwałdzkim tel. (33) 865 16 01 (335) lub 728 356 374

Drogi powiatowe

Zakład Usług Komunalnych  ul. Żywiecka 23, 34 - 321 Łękawica tel. (33) 862 26 61

Koordynatorem odśnieżania jest:

  • Edward Raczek  tel. (33) 865 16 01 lub 604 238 121

Drogi wojewódzkie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24; 40-609 Katowice

  • (32) 781 92 11,
  • (32) 781 91 95 (w godz. pracy)
  • w sytuacjach kryzysowych (32) 781 92 11 obsługiwany jest całodobowo
    (32) 781 92 00

Uwagi i wnioski w zakresie zimowego utrzymania dróg można także zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy w Łękawicy - Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska - stanowisko d/s dróg lub pod nr tel. 33 865 16 01 (344)