Wydarzenia

Gmina Łodygowice poinformowała, że od 15 stycznia do 31 października 2021 r. trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Łodygowice.

W ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła z kotła węglowego starego typu na nowy ekologiczny, którego parametry szczegółowo określone są w regulaminie. Wysokość dofinansowania wynosi 50%, jednak nie więcej niż 3000,00 zł. Środki w całości pochodzą z budżetu Gminy Łodygowice. Nabór może zostać skrócony w przypadku wyczerpania budżetu programu.

Ponadto zachęcamy do wnioskowania o środki na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz szeroko pojętej termomodernizacji budynku w ramach rządowego programu pn. Czyste powietrze. Szczegółowy regulamin pod adresem: https://www.wfosigw.katowice.pl/zasady-udzielania-dofinansowania.html

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Łodygowice pod numerem: 33 863 05 30

WNIOSEK O DOTACJĘ