Wydarzenia

Gmina Łodygowice zakończyła modernizację dwóch dróg w Łodygowicach Górnych. Na ul. Łagodnej zakres robót obejmował - 2 odcinki o łącznej długości 646 m - roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, pobocza, próg zwalniający, korytka, montaż oświetlenia ulicznego.

Na ul. Agrestowej zakres robót obejmował - odcinek o długości 402 m - podbudowy, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, pobocza, regulacja pionowa studzienek.

Wartość robót wyniosła ok. 640 tys. zł, w tym kwota 265 072 zł stanowiła dofinansowanie do ul. Łagodnej z Funduszu Dróg Samorządowych.

Informacja: UG Łodygowice