Wydarzenia

Maturę zdało 78,2 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 15,5 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

W środę 4 maja w całej Polsce rozpoczęły się egzaminy maturalne. Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2022 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z:  języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej. Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Każdy absolwent mógł również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.

men

W powiecie żywieckim w 2022 roku do wszystkich wymaganych egzaminów w przystąpiło 1002 osób. Matura została zdana na poziomie 77%. 

Język Polski  poziom podstawowy- liczba zdających 1007 - zdawalność 94%

Język Polski poziom rozszerzony - liczba zdających 267 - zdawalność 51%

Matematyka poziom podstawowy - liczba zdających 1007 - zdawalność 81% 

Matematyka poziom rozszerzony - liczba zdających 272 - zdawalność 31%

Język angielski poziom podstawowy - liczba zdających - 987 - zdawalność 95%

Język angielski poziom rozszerzony - liczba zdających 662 - zdawalność 60%

Pełne wyniki ze wszystkich przedmiotów dostępne poniżej: