NFZ zaleca zawieszenie planowych przyjęć pacjentów i zabiegów

NFZ zaleca zawieszenie planowych przyjęć pacjentów i zabiegów

Narodowy Fundusz Zdrowia wydał zalecenie dla szpitali w całym kraju dotyczące ograniczenia do niezbędnego minimum lub czasowego zawieszenia udzialania świadczeń.
Jak tłumaczy NZF zalecenia zostały wprowadzone aby minimalizować ryzyko transmisji infekcji COViD-19, a także zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala.


Przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń, należy wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii - podkreśla NFZ.
Zalecenie dotyczy przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu:

przeprowadzenia diagnostyki,
zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności:
endoprotezoplastyki dużych stawów
dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa
zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej
pomostowania naczyń wieńcowych
zabiegi wewnątrzczaszkowe
dużych zabiegów torakochirurgicznych
nefrektomii
histerektomii.
Ograniczenie nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.
W każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia, należy indywidualnie ocenić oraz wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów, a także prawdopodobieństwo jego pogorszenia oraz potencjalne skutki - dodaje NFZ.


Drukuj   E-mail