Wydarzenia

Ankiety przeprowadzone we wszystkich parafiach diecezji bielsko-żywieckiej wskazują konkretną ilość uczestniczących w lekcjach religii katolickiej, w różnych grupach wiekowych.

Na 21309 przedszkolaków na religię uczęszcza 17971, co stanowi 84% tych dzieci. Wskazuje to na niewielki wzrost w stosunku do wyników badań ubiegłorocznych, kiedy na religię uczęszczało 81,4%. Badania w tej grupie wiekowej odnosiły się do tych oddziałów, w których organizowane były lekcje religii. Z kolei w szkołach podstawowych na 68285 uczniów na religię uczęszcza 60209, co stanowi 88% dzieci (w ubiegłym roku szkolnym było to 88,5%). Spośród 16034 uczniów techników w lekcjach religii uczestniczy 12380, czyli 77% (w ubiegłym roku – 75%). Pewien spadek można odnotować w przypadku uczniów liceów, gdzie na 13702 wychowanków na religię uczęszcza 10362, co stanowi 75,6% młodzieży (w roku ubiegłym – 82%), a także szkół branżowych, gdzie na 4597 uczniów w lekcjach religii uczestniczy 3033 (65,9%; w ubiegłym roku – 71%). Z kolei na 1327 uczniów szkół specjalnych na religię uczęszcza 1154 uczniów (86,9% – podobnie w roku ubiegłym).

Na terenie diecezji bielsko-żywieckiej funkcjonuje obecnie 39 katolickich placówek edukacyjnych różnych typów. Wśród nich warto wymienić szkoły salezjańskie w Oświęcimiu, szkoły Zgromadzenia Córek Bożej Miłości i Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej oraz placówki prowadzone przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo Jana Sarkandra” w Cieszynie i Czechowicach-Dziedzicach. W bieżącym roku szkolnym religii katolickiej w diecezji uczy 700 katechetów, w tym 266 księży i diakonów, 26 zakonników, 40 sióstr zakonnych oraz 368 świeckich (311 kobiet i 57 mężczyzn).

Instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z 1990 r. dotycząca powrotu religii do szkół zakładała, że: Katechizacja dzieci i młodzieży niesie ze sobą podstawowe wartości etyczne i moralne w procesie wychowania. W kontekście wychowawczej troski o całościowy rozwój człowieka, warto obok sfery fizycznej i intelektualnej zwrócić uwagę także na duchową. Jej ważnym elementem jest religijność, kształtowana również na lekcjach religii.

Bielsko-Biała – Przedszkola 80,7%, Szkoły podstawowe 88,6%, Technika 84%, Licea 78,5%, Szkoły branżowe 56%.

Żywiec – Przedszkola 78,5%, Szkoły podstawowe 87,7%, Technika 90,7%, Licea 92,3%, Szkoły branżowe 88%.

Cieszyn – Przedszkola 70,6%, Szkoły podstawowe 87%, Technika 46,8%, Licea 55%, Szkoły branżowe 33%.

Oświęcim – Przedszkola 77,3%, Szkoły podstawowe 88,9%, Technika 74,8%, Licea 83,6%, Szkoły branżowe 85,5%.

Źródło: Diecezja Bielsko-Żywiecka