Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie:

zone.gunb.gov.pl

lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Łodygowice:

deklaracja CEEB budynki mieszkalne - POBIERZ

deklaracja CEEB budynki niemieszkalne - POBIERZ

Osoby, które nie mają dostępu do drukarki mogą deklarację pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy lub u Sołtysów.

Na wysłanie deklaracji mieszkańcy mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji na stronie GUNB:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq


Drukuj   E-mail