Odnowione szlaki spacerowe w Żywcu

Odnowione szlaki spacerowe w Żywcu
W tym roku w ramach współpracy Miasto Żywiec ze znakarzami z Oddział Babiogórski PTTK w Żywcu odnowili oznakowanie czterech szlaków spacerowych prowadzących z Żywca.
1. Szlakiem Zabytków Architektury Miasta Żywca (oznakowany kolorem czerwonym)
Długość trasy: ok. 5 km
TRASA: Rynek – Dzwonnica– ul. Kościuszki – budynek „Siejby” – Kościół p.w. Św. Krzyża – ul. 3 maja – ul. Kościuszki – budynek Sądu Rejonowego – Stary Zamek – Pałac Habsburgów – ul. Zamkowa – oficyny zamkowe /siedziba TMZŻ/ - kościół katedralny p.w. NNMP – Rynek ul. Sienkiewicza – Kościół p.w. św. Marka– źródełko św. Wita – bulwarem rzeki Soły do mostu solnego
Zwiedzanie rozpoczyna się na Rynku, w centralnym punkcie miasta. Kierując się na ulicę Kościuszki mijamy barokową budowlę – Dzwonnicę. Następnym budynkiem będzie „Siejba”, w której mieściło się Muzeum Miejskie, a obecnie po modernizacji zaadaptowano ją na Żywiecką Bibliotekę Samorządową. Idąc nadal ul. Kościuszki dochodzimy do Kościoła p.w. Św. Krzyża wzniesionego w końcu XIV w. Mieści się on w najstarszej części miasta – zwanej Rudzą. Kontynuując spacer ulicą 3-Maja mijamy Oddział Babiogórski PTTK w Żywcu, a docierając do ul. Kościuszki napotykamy budynek Sądu Rejonowego w Żywcu. Mijając Sąd wchodzimy do zabytkowego żywieckiego parku, gdzie po lewej stronie widać Stary Zamek W zamku tym mieści się m. in. Muzeum Miejskie, które posiada działy: Archeologii, Historii i Sztuki, Etnografii i Przyrody. Po wyjściu ze Starego Zamku po prawej stronie możemy zobaczyć Nowy Zamek /Pałac Habsburgów/. Wracając obok Kościoła Katedralnego na Rynek kierujemy się ulicą Sienkiewicza w stronę Jeziora Żywieckiego. Dochodzimy do Kościoła p.w. Św. Marka. Dalej bulwarem rzeki Soły dochodzimy do lasku i źródełka Św. Wita. Stąd wracamy bulwarami do mostu solnego.
2. Szlakiem Właścicieli Miasta Żywca
Długość trasy: ok. 12 km (oznaczony kolorem niebieskim)
Trasa: Dworzec Kolejowy – Kościół p.w. Św. Floriana – ul. Dworcowa – most solny – ul. Kościuszki – Park Zamkowy – Amfiteatr – Grojec – Browar
Spacer rozpoczynamy od dworca kolejowego. Charakterystyczną cechą budynku są okna umieszczone na zewnątrz frontowych ścian, na których znajduje się zarys litery H /Habsburg/. Naprzeciw dworca znajduje się Kościół p.w. Św. Floriana. Idąc w stronę Rynku przechodzimy most solny. Po dojściu do domu Towarowego Savia po przeciwnej stronie ulicy we wnęce budynku znajduje się posąg Św. Rozalii wykonany w 1832 roku. Obok budynku Sądu Rejonowego skręcamy do zabytkowego żywieckiego parku. W parku warto zobaczyć Stary i Nowy Zamek, Domek Chiński oraz wiele zabytkowych i egzotycznych drzew. Wychodzimy z parku od strony kładki na rzece Koszarawie, przez którą przechodząc znajdziemy się pod amfiteatrem, w którym odbywa się wiele imprez m.in. Festiwal Folkloru Górali Polskich czy Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne. Stąd wyruszamy na Grojec /wys. 612 m n. p. m./. Można tam podziwiać piękną panoramę Żywca. Szlakiem schodzimy do Browaru, założonego w 1856 roku przez arcyksięcia Albrechta Fryderyka Habsburga.
3. Szlakiem Papieża Jana Pawła II
Długość trasy: ok. 5 km (oznaczony kolorem żółtym)
Trasa: Rynek – Dzwonnica – Katedra p.w. NNMP – Oficyny Zamkowe – Park Zamkowy – Średni Grojec – Żywiec Sporysz
Szlak rozpoczyna się na Rynku. Na dzwonnicy widnieje tablica upamiętniająca pobyt Papieża Jana Pawła II w Żywcu w dniu 22 maja 1995 roku. Papież odprawił Mszę św. i podzielił się wspomnieniami z mieszkańcami Żywca. Po udzieleniu błogosławieństwa Papież udał się na Oś. 700-lecia. Po czym odleciał śmigłowcem ze stadionu TS Koszarawa. Przy Konkatedrze Narodzenia Najświętszej Marii Panny w drugą rocznicę wyboru Jana Pawła II na Papieża odsłonięto czterometrową rzeźbę Chrystusa. Wychodzimy na ulicę Zamkową przy której mieszczą się zabudowania gospodarskie Habsburgów tzw. oficyny zamkowe. W zabytkowym parku możemy również podziwiać Stary i Nowy Zamek. Opuszczając park przechodzimy kładką na rzece Koszarawie i znajdujemy się u podnóża góry Grojec. Stąd dochodzimy do Średniego Grojca /475 m n.p.m./, gdzie na szczycie znajduje się potężny metalowy krzyż wykonany na pamiątkę pobytu w Żywcu Papieża Jana Pawła II. Stąd schodzimy do dzielnicy Żywiec Sporysz.
4. Przyrodniczy Szlak Spacerowy po Żywcu
Długość trasy: ok. 3 km (oznaczony kolorem żółtym)
Trasa: Rynek – Dzwonnica – Park Zamkowy – Rezerwat Przyrodniczy „Grapa” – Żywiec Sporysz
Szlak rozpoczyna się w Rynku. Prowadzi koło Dzwonnicy i Katedry do parku. Park ma powierzchnię 26 hektarów. Obecnie rośnie w nim ponad 5000 starych drzew: w tym ok. 4400 liściastych i 600 iglastych. Wiek drzew sięga nawet 300 lat, ale najstarszym drzewem jest dąb szypułkowy „Franciszek”, liczący 400 lat, który posiada obwód 5 metrów. Idąc dalej wzdłuż szlaku docieramy do Rezerwatu Przyrody „Grapa”. Został on utworzony w 1996 roku a jego powierzchnia to: 23.23 ha. Trasa biegnie wzdłuż potoku Młynówka. Stąd schodzimy do ulicy Turystycznej.
Informacja oraz zdjęcie: UM Żywiec

Drukuj   E-mail