Wydarzenia

Trwają prace związane z zabezpieczeniem osuwiska w Sopotni Małej przy DP nr 1426 S.

Prace możliwe były do wykonania dzięki rządowej dotacji przekazanej przez śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Zakończenie robót planowane jest najpóźniej końcem listopada bieżącego roku.

Zdjęcie: PZD Żywiec