Poczta Polska chce spisu mieszkańców od samorządów

Poczta Polska chce spisu mieszkańców od samorządów

Poczta Polska zwróciła się do Urzędu Miejskiego w Żywcu o przekazanie spisu wyborców, który będzie potrzebny do zorganizowania wyborów korespondencyjnych na Prezydenta RP. 

Tej nocy do wielu samorzadów w kraju wpłynęła wiadomość email, w której Poczta Polska wnioskuje o udostępnienie spisu wyborców, który będzie zawierał m.in imię, nazwisko, adres i PESEL. 

Jak informuje Antoni Szlagor:

Każdego dnia otrzymuję na służbową skrzynkę sporo maili z różnymi ofertami. Jedni chcą nas wypozycjonować wyżej, inni poprowadzić nasze interesy, trzeci oferują bitcoiny w przystępnej cenie. Na ogół te maile mają podpisy w stylu Jan Kowalski, Andrzej Nowak, itd. Tymczasem niedawno otrzymaliśmy (co ciekawe nie tylko my, ale również inne samorządy) przedziwnego maila, w którym namawia się nas do podania danych mieszkańców wraz z adresami, numerami PESEL i innymi danymi (łącznie 14 pozycji)! Mail ten podpisany jest Poczta Polska. Nie żaden Jan Kowalski, ani nawet Andrzej Nowak, po prostu Poczta Polska. Coś jak Życzliwi Sąsiedzi albo inny Osiedlowy Komitet Monitorujący. Uczono mnie zawsze co należy robić z anonimami. Powinny lądować w koszu.

I chyba nie tylko ja tak pomyślałem. Słyszałem dzisiaj podobne stwierdzenie z ust prezydenta Jacka Majchrowskiego z Krakowa. Nikt jednak nie jest nieomylny, ani ja ani mój przyjaciel Jacek również, dlatego my samorządowcy o zdanie w tej kwestii poprosiliśmy Związek Miast Polskich.

I taka oto odpowiedź nadeszła: „Wiele miast informuje nas, że otrzymały anonimowe maile od spółki Poczta Polska, mające charakter wniosku o udostępnienie danych dotyczących tzw. wyborów korespondencyjnych. Wnioski de facto dotyczą SPORZĄDZENIA NOWEGO RODZAJU REJESTRU, zawierającego w określonym układzie dane z różnych źródeł, które pozostają w dyspozycji urzędów miast.
Oczywiście sporządzenie takiego zestawu danych wg podanego wzoru będzie wymagać wielu tygodni pracy. Poza tym spis wyborców jest dziś zdefiniowany w rozporządzeniu zupełnie inaczej, niż to, co chce pocztowy anonim. Art. 99 ustawy z 16 kwietnia (w załączeniu) nie zawiera dyspozycji do żądania od nas sporządzania nowych rodzajów dokumentów, zawierających chronione dane osobowe w nowym, specyficznym układzie. NIE NALEŻY ODPOWIADAĆ na te anonimowe maile, co wprost wynika z załączonego Komunikatu PKW. Nawet gdyby Poczta Polska wystąpiła w przyszłości z prawidłowym
wnioskiem o takiej treści, jak dotąd, NIE NALEŻY SPORZĄDZAĆ ŻADNYCH NOWYCH SPISÓW. Art. 99 nie daje nikomu prawa do żądania sporządzania nowych rejestro-spisów”.

Zatem odpowiadając na pytanie co zrobimy z tym mailem, odpowiadam jasno i precyzyjnie: obecnie wszyscy samorządowcy rozpracowują temat, czy są podstawy prawne aby Poczta Polska mogła otrzymać od nas wykaz wyborców. Jeżeli podstaw prawnych nie będzie, to na pewno żaden samorząd, w tym również Żywiec nie udostępni danych swoich wyborców!

Zdjęcie: Darek Lach


Drukuj   E-mail