Wydarzenia
Częstochowscy policjanci na podstawie polecenia wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Myszkowie poszukują Jacka Jaworka, 52-letniego mieszkańca Częstochowy, podejrzanego o zabójstwo trzech osób.
Wszystkie osoby, które znają aktualne miejsce pobytu Jacka Jaworka, mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, lub które mogą mieć istotne dla śledztwa informacje, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Częstochowie pod nr telefonu  47 858 12 55 lub nr alarmowym 112.
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „ALERT RCB Uwaga! Policja poszukuje niebezpiecznego przestÄ™pcÄ. Nr alarmowy 112 Alert RCB dla osób przebywających na terenie woj.: Åwię™tokrzyskiego, ÅlÄskiego łódzkiego. rcb.gov.pl @RCB @rcbgovpl f @rzÄdowecentrumbezpieczenstwa”