Powiat żywiecki. Znów nie będzie czym oddychać...

Powiat żywiecki. Znów nie będzie czym oddychać...

W najbliższych dniach jakość powietrza w powiecie żywieckim nie będzie zachęcała do spacerów i aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

W dniach 9 i 10 stycznia tego roku w powiecie żywieckim będzie ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Przewidywany czas trwania ryzyka od godz. 9.00 dnia 09.01.2021 do 24.00 dnia 10.01.2021 r. Ostrzeżenie dotyczy powiatu żywieckiego oraz częściowo powiatu bielskiego (gminy: Buczkowice, Szczyrk, Wilkowice). Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniach 09-10.01.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 183 155 – informuje Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.


Drukuj   E-mail