Wydarzenia
W dniach 1-5 marca ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR brali udział w centralnym kursie lawinowym w Karkonoszach.

 To szkolenie niezbędne do uzyskania stopnia starszego ratownika górskiego, podczas którego uczestnicy doskonalili umiejętności ratownictwa lawinowego i narciarstwa wysokogórskiego, nawigacji w warunkach zimowych oraz zagadnienia medyczne.

 W szkoleniu uczestniczyli także przewodnicy psów ratowniczych Grupy Beskidzkiej GOPR doskonaląc umiejętności w poszukiwaniu ludzi zasypanych przez lawiny. Podczas kursu zostały przeprowadzone egzaminy na A klasę, do których przystąpiły trzy zespoły i wszystkie zdały je na bardzo wysokim poziomie.